Planeta

Češka

Lokalno vreme Prag
Zvanični naziv:
Češka Republika
Naziv na engleskom:
Czech Republic
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Češki
Broj stanovnika:
10.708.981 (2020)
Religija:
Ateisti 39,8%
Rimokatolici 39,2%
Protestanti 4,6%
Pravoslavci 3,4%
Ostali 13.0%
Površina:
78.866 km2
Najviša tačka:
1.602 m, Snezka
Najniža tačka:
115 m, Reka Elba
Dužina obale:
0 km (Češka nema izlaz na more)
Dužina granice:
2.143 km
Države sa kojima se graniči:
1. Poljska 796 km
2. Nemačka 704 km
3. Austrija 402 km
4. Slovačka 241 km

Valuta:
Češka Kruna (CZK)
Pozivni broj:
+(420)
Važni telefoni:
Policija: 158
Hitna pomoć: 155
Vatrogasci: 150
Internet domen:
.cz
Državni praznik:
1. Dan nezavisnosti, 28. oktobar
2. Dan državnosti, 1. januar
Opis praznika:
1. Dan Nezavisnosti koji se proslavlja 28. oktobra predstavlja sticanje nezavisnosti od Austrougarske (Čehoslovačka) 1918. godine.
2. Dan državnosti koji se obeležava 1. januara 1993. godine predstavlja podelu Čehoslovačke na Slovačku i Češku. Razdvajanje je bilo mirno i došlo kao rezultat nacionalističkog raspoloženja u zemlji. O odluci o podeli odlučila je Savezna skupština koja je o tome glasala.

Glavni grad:
Prag
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
50.05N 14.22E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
744 km
Međunarodni aerodrom:
Letište Vaclava Havla Praha
Broj stanovnika glavnog grada:
1.259.079
Površina glavnog grada:
496 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, E

Zastava Češke Republike identična je zastavi bivše Čehoslovačke, a istovremeno je prihvaćena i kao češka nacionalna zastava. Ona je zvaničan državni simbol koji predstavlja Češku Republiku na domaćem i međunarodnom planu.  U vreme češkog narodnog preporoda, počinju da se javljaju panslovenske ideje, koje su imale za posledicu dodavanje bikolori i treće boje - plave. (Postoje dva tumačenja – prema jednom, radi se o Slovačkim, a prema drugom da su preuzete boje ruske trikolore. Nakon proglašenja nezavisne Čehoslovačke Republike 1918. godine, pojavio se problem nalaženja odgovarajuće zastave, koja bi reprezentovala novu nezavisnu državu u svetu. Specijalna komisija dobila je 1919. godine, na podsticaj univerzitetskog profesora G. Fridriha, zadatak da napravi predlog nove zastave. Napravljeno je nekoliko predloga, od kojih je najviše pozitivnog odziva imao predlog horizontalne bikolore, dopunjene plavim klinom. Posle dorade, klin je produžen, tako da sada umesto 1/3, doseže do 1/2 dužine zastave. Ovo su ozvaničili poslanici, donošenjem zakona koji je definisao izgled državne zastave, tri državna grba i državnog pečata (prihvaćen 30. marta 1920. u 18:45). Ovim je zastava ovakvog izgleda postala zvanična zastava Čehoslovačke i bila je to narednih 70 godina, sve do nestanka ove države. Život zastave se međutim nastavio i traje sve do danas - kao zastava Češke Republike. Zastava Čehoslovačke ratne mornarice, definisana je tek 1930. godine, kao čehoslovačka zastava sa ondašnjim malim državnim grbom u levom gornjem uglu (prislonjenim uz gornju ivicu i jarbol).
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Miloš Zeman

Predsednik Vlade
Andrej Babiš

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
CEI Centralnoevropska inicijativa
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CE Savet Evrope
EMU Ekonomska i monetarna unija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EIB Evropska investiciona banka
ESA Evropska svemirska agencija
EU Evropska unija
EUMETSTAT Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita
EURATOM Evropska agencija za atomsku energiju
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEA Međunarodna agencija za energiju
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
NEA Agencija za nuklearnu energiju
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PCA Stalni arbitražni sud
Šengenski sporazum
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNDP Program Ujedinjenih nacija za razvoj
UNDOF Snage za posmatranje Ujedinjenih nacija
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNMIK Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu
MINUSMA Multidimenzionalna integrisana misija Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Maliju
MONUSCO Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongo
UPU Univerzalna poštanska unija
V4 Višegradska Grupa
WP 
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WFTU Svetska federacija sindikata
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet

Posmatrač
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje
CPLP Zajednica zemalja portugalskog jezika
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)

Partner
IGAD Međuvladina uprava za razvoj

Saradnik
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena

Vizni režim
Za putovanje u Čeku viza nije potrebna za boravak do devedeset dana u periodu od šest meseci* . *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Bezbednosna situacija
Na teritoriji Češke, a naročito u Pragu su dosta česti slučajevi dzeparenja i sitnih krađa (posebno kada su u pitanju turisti). Savet ja da se posebna pažnja obrati na čuvanje ličnih dokumenata i novca. U slučaju krađe, potrebno je obratiti se najbližoj policijskoj stanici.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Priznaje vozačke dozvole Republike Srbije na novom obrascu za kraći boravak u svrhu turizma, poslovnog boravka ili tranzita. U slučaju namere dužeg boravka, lice ima rok od tri meseca da dozvolu zameni za Češku.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Češka

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Vera Mavrić
Adresa: Mostecka 15, 118 00 Prag, Češka Republika
Broj telefona: +420 (2) 5753-2075, +420 (2) 5753-0393, +420 (2) 5753-3949
Broj faksa: +420 (2) 5753-3948

Ambasada države Češka u Srbiji
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 22
Broj telefona: +381 (11) 3336-200
Broj faksa: +381 (11) 3236-448
Radno vreme: ponedeljak - četvrtak: 08:00 – 16:00, petak: 08:00 - 15:00, Konzularno odeljenje: ponedeljak - četvrtak: 09:00 – 11:30
Ambasador: Mr. Tomáš KUCHTA


Kažu o sebi:

Češka je dobila ime po slavenskom plemenu Čeha, koje je naselilo područje u 6. veku. Ime se sastoji od jedne reči, “Čeh”, koja znači “narod” na staroslovenskom jeziku.
Češka je dom najvećeg drevnog zamka na svetu, Praškog zamka, koji je dug 570 metara i širok 128 metara. U njemu se nalazi rezidencija predsednika Češke, katedrala Svetog Vida i nekoliko muzeja i galerija.
Češka je takođe dom najstarijeg univerziteta u centralnoj Evropi, Univerziteta Karlovog, koji je osnovan 1348. godine. Ovaj univerzitet je imao značajnu ulogu u istoriji evropskog obrazovanja, nauke i kulture. Među njegovim poznatim diplomcima su astronom Tihon Brahe, pisac Franc Kafka, filozof Jan Patocka i bivši predsednik Vaclav Havel.
Češka je poznata po svojoj proizvodnji piva, koja datira iz 10. veka. Prvo svetlo pivo, Pilsner Urquell, je proizvedeno u češkom gradu Plzen 1842. godine. Česi su najveći potrošači piva na svetu, sa prosečnom potrošnjom od oko 140 litara po glavi stanovnika godišnje.
Češka je zemlja bez izlaza na more koja se nalazi u centralnoj Evropi. Ima površinu od 78.867 kvadratnih kilometara, što je otprilike veličine Južne Karoline u SAD. Glavni i najveći grad Češke je Prag, koji je poznat po svojoj bogatoj istoriji, arhitekturi i kulturi. Češki je zvanični jezik Češke, ali se takođe govore i drugi jezici kao što su slovački, poljski, nemački i romski.
Češka se graniči sa četiri zemlje: Poljskom na severu i severoistoku, Slovačkom na istoku, Austrijom na jugu i Nemačkom na zapadu i severozapadu. Ukupna dužina granice je 2.143 kilometra3. Češka ima raznoliku geografiju, koja obuhvata planine, brežuljke, ravnice i reke. Najviša tačka u Češkoj je planina Sněžka, koja se nalazi u Sudetima i ima visinu od 1.603 metra. Najniža tačka u Češkoj je na reci Labe na 115 metara.
Klima u Češkoj je umereno kontinentalna, sa hladnim zimama, tokom kojih temperatura često pada ispod nule, i toplim letima, tokom kojih noći ostaju sveže. Padavine (kiša ili sneg) su prilično česte, ali nisu obilne u većini zemlje, iznoseći oko 400/500 milimetara (15/20 inča) godišnje. Međutim, budući da su oskudnije u zimskim mesecima (kada su biljke u mirovanju) i obilnije u kasnom proleću i letu, one su generalno dovoljne za poljoprivredu. Jedina umereno kišna područja su u Sudetima, gde padavine prelaze 1.000 mm (40 in) godišnje, u podnožju istog planinskog lanca (u Ostravi padavine dostižu 850 mm ili 33,5 inča godišnje),i na jugozapadu, duž granice sa Nemačkom i Austrijom.
Službeni jezici Češke su češki i slovački.