Organizacije
Naziv organizacije:

Bolivarski savez naroda naše Amerike

The Bolivarian Alliance for the Peoples of our America

ALBA


Osnivanje:
14. decembar 2004. godine

Ciljevi:
ALBA je definisana kao „integraciona platforma“ čija je osnovna svrha postizanje „integralnog razvoja“ za Latinsku Ameriku i Karibe kroz proces integracije inspirisan sličnima Simonu Bolivaru i Joseu Martiju. Pored uskog fokusa na trgovinu koja je imala tendenciju obeležavanja drugih regionalnih sporazuma, ALBA se izjašnjava kao „politički, ekonomski i socijalni savez u odbrani nezavisnosti, samoopredeljenja i identiteta naroda koji je čine“


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije