Organizacije
Naziv organizacije:

Ekonomska zajednica Centralnoafričkih država

Economic Community of Central African States

ECCAS


Osnivanje:
1999. godine.

Sedište:
Librevil, Gabon

Ciljevi:
ECCAS ima za cilj promovisanje i jačanje skladne saradnje radi ostvarenja uravnoteženog i samoodrživog ekonomskog razvoja, posebno u oblastima industrije, transporta i komunikacija, energetike, poljoprivrede, prirodnih resursa, trgovine, carina, monetarnih i finansijskih pitanja, ljudskih prava resursi, turizam, obrazovanje, kultura, nauka i tehnologija i kretanje osoba s ciljem postizanja kolektivne samostalnosti, podizanja životnog standarda, održavanja ekonomske stabilnosti i negovanja mirnih odnosa između država članica i doprinosa razvoju Afričkog kontinenta. Ciljevi ECCAS-a u svrhu postizanja ovih ciljeva su: ukidanje carina i svih drugih dažbina koje imaju jednak efekat na uvoz i izvoz između država članica; ukidanje kvantitativnih ograničenja i drugih trgovinskih prepreka; uspostavljanje i održavanje spoljne zajedničke carinske tarife; uspostavljanje trgovinske politike prema trećim državama; progresivno uklanjanje prepreka slobodnom kretanju ljudi, roba, usluga i kapitala i pravu na osnivanje; usklađivanje nacionalnih politika radi promovisanja aktivnosti Zajednice, posebno u industriji, transportu i komunikacijama, energetici, poljoprivredi, prirodnim resursima, trgovini, valuti i finansijama, ljudskim resursima, turizmu, obrazovanju, kulturi, nauci i tehnologiji; osnivanje Fonda za saradnju i razvoj; brzi razvoj država koje su zatvorene, poluotvorene, ostrvo ili deo ostrva i / ili pripadaju kategoriji najmanje naprednih zemalja; sve druge zajedničke aktivnosti koje države članice mogu preduzeti za postizanje ciljeva Zajednice.
Izvor: ECCAS


www.uneca.org/oria/pages/eccas-economic-community-central-african-states


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije