Organizacije
Naziv organizacije:

Ekonomski sistem Latinske Amerike i Kariba

Latin American and Caribbean Economic System

SELA


Osnivanje:
17. oktobar 1975. godine.

Sedište:
Karakas, Venecuela

Ciljevi:
Obezbediti regionu Latinske Amerike i Kariba sistem konsultacija i koordinacije za usvajanje zajedničkih stavova i strategija o ekonomskim pitanjima u međunarodnim telima i forumima i pred trećim zemljama i grupama zemalja i podsticati saradnju i integraciju među zemljama Latinske Amerike i Kariba.
Izvor: www.sela.org


http://www.sela.org/en/what-is-sela/

Napomena:
Ova organizacija je poznata i pod nazivom Sistema Economico Latinoamericana (SELA)


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije