Organizacije
Naziv organizacije:

Misija pomoći Ujedinjenih nacija u Avganistanu

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNAMA


Osnivanje:
Januar 2010. godine.

Ciljevi:
Misija UNAMA je da podrži ljude i vladu Avganistana u postizanju mira i stabilnosti, u skladu sa pravima i obavezama sadržanim u avganistanskom ustavu. Na osnovu komparativne prednosti UNAMA, ona svoju misiju ostvaruje: Izgradnja kulture mira, uključujući: podupiranje sprečavanja i rešavanja sukoba, kao i mirovnih procesa; promovisanje inkluzije i socijalne kohezije; jačanje regionalne saradnje u cilju podrške miru i stabilnosti; podržavanje rodno osetljive izgradnje mira i oporavka; i usvajanje tranzicione pravde; Jačanje avganistanske države promovisanje nacionalnog vlasništva i odgovornih institucija koje su izgrađene na vladavini prava, dobrom upravljanju i poštovanju ljudskih prava, i koje pružaju osnovne usluge stanovništvu širom zemlje; i Postizanje veće koherentnosti između prioriteta avganistanske vlade i civilnih napora međunarodne zajednice u oblastima mira, upravljanja i razvoja. Podržati napore za postizanje mira i stabilnosti u Avganistanu. Pripremiti i podržati mirovne procese između Vlade i oružanih grupa; Podrška Avganistancima u izgradnji kulture mira i socijalne kohezije, kroz unapređenje procesa izgradnje konsenzusa i uključivanja mira i procesa pomirenja i mehanizama na nacionalnom i pod-nacionalnom nivou, kao i proces tranzicijske pravde usmeren na žrtve; Unapređenje regionalne saradnje za normalizaciju bezbednosti, stabilnosti, ekonomske integracije i razvoja u Avganistanu; i Jačati zaštitu civila, posebno žena, dece i ranjivih grupa. Podržati napore da se garantuje vladavina prava, odgovorno upravljanje i poštovanje ljudskih prava. Unaprediti vladinu reformu upravljanja i vladavine prava, uključujući borbu protiv korupcije i odgovornost vlade; Poboljšati kredibilitet, integritet, inkluzivnost i održivost izbornih procesa; i Pomaže u implementaciji odredbi o ljudskim pravima u avganistanskom ustavu i međunarodnim ugovorima u kojima je Avganistan država potpisnica. Vodi i koordinira međunarodnu zajednicu kao podršku vladinim prioritetima za unapređenje mira, upravljanja i razvoja u korist svih Avganistanaca. Jačati koordinaciju i koherentnost angažovanja međunarodne zajednice, uključujući politiku, strategiju i programiranje, i poboljšati njeno usklađivanje sa vladinim mirom, upravljanjem, kao i razvojnim prioritetima, posebno zato što se odnose na ekonomski rast i stvaranje radnih mesta; Poboljšati koordinaciju i koherentnost između svih entiteta UN-a u skladu sa „jednim UN-om“ i kako bi se povećala njihova efikasnost; i Podrška održivom povratku povratnika i interno raseljenih lica.
Izvor: unama.unmissions.org


https://unama.unmissions.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije