Organizacije
Naziv organizacije:

Višegradska Grupa

Visegrad Group

V4


Osnivanje:
1991. godine u Višegradu, Mađarska

Ciljevi:
Saradnja V4 trenutno se može označiti kao najjasnije profilisana inicijativa u Centralnoj Evropi. Okosnicu ove saradnje čine međusobni kontakti na svim nivoima - od političkih samita na najvišem nivou do stručnih i diplomatskih sastanaka, do aktivnosti nevladinih udruženja u regionu, think-tankova i istraživačkih tela, kulturnih institucija ili brojnih mreža pojedinaca. Saradnja između relevantnih ministarstava predstavlja važan deo aktivnosti u okviru V4, bilo na nivou ministara ili u obliku zajedničkih stručnih timova. Trenutno se realizuje niz zajedničkih projekata, posebno u oblastima kulture, životne sredine, unutrašnje bezbednosti, odbrane, nauke i obrazovanja. Istovremeno se intenzivira i saradnja na polju pravosuđa, transporta, turizma, energetike ili informacionih tehnologija. Države članice Višegradske grupe takođe žele da sarađuju sa svojim najbližim susedima, sa zemljama koje se reformišu u širem regionu, kao i sa drugim zemljama, regionalnim formacijama ili organizacijama koje su zainteresovane i sa kojima su specifične oblasti saradnje u zajedničkom interesu i u duhu sveevropske saradnje.

www.visegradgroup.eu


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije