Planeta

Švajcarska

Lokalno vreme Bern
Zvanični naziv:
Švajcarska Konfederacija
Naziv na engleskom:
Switzerland
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Nemački, Francuski, Italijanski, Romanski
Broj stanovnika:
8.654.622 (2020)
Religija:
Katolici 38.5%
Protestanti 32.3%
Muslimani 4.9%
Ostali 3.4%
Neopredeljeni 20.9%
Površina:
41.285 km2
Najviša tačka:
4.634 m, Dufourspitze
Najniža tačka:
195 m, Lake Maggiore
Dužina obale:
0 km (Švajcarska nema izlaz na more)
Dužina granice:
1.770 km
Države sa kojima se graniči:
1. Italija 698 km
2. Francuska 525 km
3. Nemačka 348 km
4. Austrija 158 km
5. Lihtenštajn 41 km

Valuta:
Švajcarski Franak (CHF)
Pozivni broj:
+(41)
Važni telefoni:
Policija: 117
Hitna pomoć: 144
Vatrogasci: 118
Internet domen:
.ch
Državni praznik:
Nacionalni dan, 01. avgust
Opis praznika:
Predstavlja dan formiranja Saveza između Uri, Schwyz and Unterwalden protiv Svetog Rimskog Carstva 1291. godine.

Glavni grad:
Bern
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
46.57N 07.28E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
1 021 km
Međunarodni aerodrom:
Bern Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
128.925
Površina glavnog grada:
51,6 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, J

Zastava Švajcarske vodi poreklo od zastave kantona Švic. Sa zastavom Vatikana, to je jedina državna zastava kvadratnog oblika na svetu. Proporcije zastave nisu zvanično određene za državnu zastavu već samo za pomorsku, a 1889. godine zvanično su određene proporcije krsta (ravnokraki, krakovi su šest puta duži nego širi). Nijansa crvene takođe nije zvanično određena a obično se koristi jarko crvena boja.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Simoneta Somaruga

Kancelar
Valter Turnher

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CE Savet Evrope
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EFTA Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
ESA Evropska svemirska agencija
EUMETSTAT Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FATF Radna grupa za finansijske akcije
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
G - 10 Grupa 10
IADB Interamerička banka za razvoj
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICJ Međunarodni sud pravde
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEA Međunarodna agencija za energiju
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NEA Agencija za nuklearnu energiju
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
Pariski klub
PFP Partnerstvo za mir
PCA Stalni arbitražni sud
Šengenski sporazum
UN Ujedinjene nacije
UNICEF Dečji fond Ujedinjenih nacija
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNDP Program Ujedinjenih nacija za razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNITAR Institut za obuku i istraživanje Ujedinjenih nacija
MINURSO Misija Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari
UNMISS Misija Ujedinjenih nacija u Republici Južni Sudan
MONUSCO Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongo
UNFPA Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNRWA Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad Palestinskih izbeglica na Bliskom istoku
UNTSO Organizacija Ujedinjenih nacija za nadzor primirja
UPU Univerzalna poštanska unija
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet

Neregionalni član
AfDB Afrička Razvojna Banka Grupa
ADB Azijska razvojna banka
AIIB Azijska investiciona banka za infrastrukturu

Pridruženi član
EURATOM Evropska agencija za atomsku energiju

Posmatrač
Arktički savet
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
LAIA Latinsko-američka asocijacija za integraciju
Pacifička alijansa

Partner
IGAD Međuvladina uprava za razvoj

Saradnik
EITI Inicijativa za transparentnost ekstraktivne industrije

Vizni režim
Viza nije potrebna za boravak u Švajcarskoj do devedeset dana u periodu od šest meseci*. Bezvizni režim važi samo za turistička putovanja. Nosioci putnog lista koji avionom tranzitiraju kroz Švajcarsku ne mogu napuštati međunarodnu zonu aerodroma.

Bezbednosna situacija
Bezbednosna situacija u Švajcarskoj je dobra, ima relativno malo kriminala. Treba se čuvati od krađa.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Preporučuje se posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja, s obzirom na veoma skupe lekarske usluge, a može se desiti i da potvrdu o osiguranju zatraže na uvid pogranični organi.Opšta sanitarna situacija je odlična, nema potrebe za posebnim vakcinama.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Pored nacionalne vozačke dozvole potrebna je i međunarodna vozačka dozvola za boravak u kraćem periodu. Državljani Republike Srbije koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj, u obavezi su da u roku od godinu dana od dana prijave boravka u Švajcarskoj, podnesu zahtev za izdavanje švajcarske dozvole. Za dobijanje ove dozvole, polaže se tzv. „kontrolna vožnja". Ukoliko ne zadovolje na ovoj proveri, moraju da polažu kompletan vozački ispit.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Švajcarska

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Dr Snežana Janković
Adresa: Seminarstrasse 5, CH-3006 Bern, Švajcarska
Broj telefona: +41 (31) 3526-353, +41 (31) 3526-354, +41 (31) 3526-355
Broj faksa: +41 (31) 3514-474

Konzulat Republike Srbije
Lokacija konzulata: Cirih
Konzul: Zoran Jeremić
Adresa: Alfred-Escher-Strasse 4, 8002 Cirih
Broj telefona: +41 (44) 2020-273, +41 (44) 2020-274
Broj faksa: +41 (44) 2020-278

Ambasada države Švajcarska u Srbiji
Adresa: Bulevar oslobodjenja 4
Broj telefona: +381 (11) 3065-820, +381 (11) 3065-825, Vizno odeljenje: +381 (11) 3065-815
Broj faksa: +381 (11) 2657-253, +381 (11) 3065-815
Radno vreme: ponedeljak - četvrtak: 08:00 – 16:30, petak: 08:00 - 14:00, Vizno odeljenje: ponedeljak - četvrtak: 10:00 - 12:00


Kažu o sebi: