Planeta

Albanija

Lokalno vreme Tirana
Zvanični naziv:
Republika Albanija
Naziv na engleskom:
Albania
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Albanski
Broj stanovnika:
2.877.797 (2020)
Religija:
Muslimani 56,7%
Katolici 10.0%
Pravoslavci 6.8%
Ateisti 2.5%
Bektasi 2.1%
Ostali 5.7%
Neopredeljeni 16.2%
Površina:
28.748 km2
Najviša tačka:
2.764 m, Maja e Korabit (Golem Korab)
Najniža tačka:
0 m, Jadransko more
Dužina obale:
362 km
Dužina granice:
691 km
Države sa kojima se graniči:
1. Grčka 212 km
2. Crna Gora 186 km
3. Makedonija 181 km
4. Srbija 112 km

Valuta:
Albanski Lek (ALL)
Pozivni broj:
+(355)
Važni telefoni:
Policija: 129
Hitna pomoć: 127
Vatrogasci: 128
Internet domen:
.al
Državni praznik:
Dan nezavisnosti, 28. novembar
Opis praznika:
Proglašenje albanske nezavisnosti i podizanje albanske zastave u Vlori 1912. godine koji se poklapa sa podizanjem iste albanske zastave od strane Skenderbega 28. novembra 1443. godine.

Glavni grad:
Tirana
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
41.18N 19.49E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
381 km
Međunarodni aerodrom:
Aeroporti Nderkombetar Tapize i Tiranes
Broj stanovnika glavnog grada:
418.495 (2011)
Površina glavnog grada:
42 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Zastava Albanije je crvena baza sa crnim dvoglavim orlom u središtu. Vodi poreklo od sličnog grba (pečata) Djerdja Kastriota Skenderbega iz 15. veka koji je vodio pobunu protiv Osmanskog carstva koje je rezultovalo kratkom nezavisnošću Albanije od 1443 do 1478. Sadašnja zastava je zvanično usvojena 07.04.1992. godine.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Ilir Meta

Predsednik Vlade
Edi Rama

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje
CEI Centralnoevropska inicijativa
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
EITI Inicijativa za transparentnost ekstraktivne industrije
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
IDB Islamska banka za razvoj
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIC Organizacija islamske saradnje
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PCA Stalni arbitražni sud
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNFPA Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UPU Univerzalna poštanska unija
WCO Svetska carinska organizacija
WFTU Svetska federacija sindikata
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija

Pridruženi član
BIPM Međunarodni biro za mere
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija

Saradnik
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja

Vizni režim
Za putovanje u Albaniju viza nije potrebna.

Bezbednosna situacija
Od bezbednosnih rizika, postoji potencijalna opasnost od sitnog kriminala, dzeparenja i sl.. Skreće se pažnja na opreznost neophodnu za učešće u saobraćaju, bilo u ulozi pešaka ili vozača, jer postoji visok stepen slobode ponašanja svih učesnika. Nadležni organi su maksimalno tolerantni prema domaćim vozačima, dok su prema stranim vozačima znatno strožiji. Napominjemo da u Albaniji, stalno ili povremeno, boravi veliki broj Albanaca sa KiM i iz Makedonije.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Nema područja u kojima vladaju epidemije i zarazne bolesti. Opšta sanitarna situacija je povoljna, sa napomenom da voda iz vodovoda nije za piće, već se koristi kao tehnička voda, a pije se flaširana voda.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin Republike Srbije koji ima odobren boravak u Albaniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za albansku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Albanija

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Miroljub Zarić
Adresa: Rr. Donika Kastrioti 9/1, Tirana, Albanija
Broj telefona: +355 (4) 2223-042, +355 (4) 2232-091
Broj faksa: +355 (4) 2232-089

Ambasada države Albanija u Srbiji
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karadjordjevića 25A
Broj telefona: +381 (11) 3066-642
Broj faksa: +381 (11) 2665-439
Radno vreme: ponedeljak - petak: 08:00 – 16:00
Ambasador: Mr. Ilir BOÇKA


Kažu o sebi: