Planeta

Bosna i Hercegovina

Lokalno vreme Sarajevo
Zvanični naziv:
Bosna i Hercegovina
Naziv na engleskom:
Bosnia and Herzegovina
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Bošnjački
Srpski
Hrvatski
Broj stanovnika:
3.280.819 (2020)
Religija:
Muslimani 40.0%
Pravoslavci 31.0%
Rimokatolici 15.0%
Ostali 14.0%
Površina:
51.209,2 km2
Najviša tačka:
2.386 m, Maglić
Najniža tačka:
0 m, Jadransko more
Dužina obale:
20 km
Dužina granice:
1.543 km
Države sa kojima se graniči:
1. Hrvatska 956 km
2. Srbija 345 km
3. Crna Gora 242 km

Valuta:
Konveribilna Marka (BAM)
Pozivni broj:
+(387)
Važni telefoni:
Policija: 122
Hitna pomoć: 124
Vatrogasci: 123
Internet domen:
.ba
Državni praznik:
Dan nezavisnosti, 01.mart
Opis praznika:
Predstavlja dan kada je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (parlament Federacije BiH) doneo odluku 28. februara 1995. da je 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i državni praznik.

Glavni grad:
Sarajevo
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
43.52N 18.26E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
193 km
Međunarodni aerodrom:
Sarajevo International Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
275.524 (2013)
Površina glavnog grada:
141,5 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Zastava BiH je proglašena 04. februara 1998. godine zamenivši prethodnu koja je korišćena od nezavisnosti od SFRJ i koja nikada nije priznata u Republici Srpskoj. Zastava se sastoji od tamnoplavog dela na vijorećem delu zastave sa žutim odvojenim delom u obliku trougla koji dodiruje desni i gornji deo zastave. Duž hipotenuze trougla prostire se devet belih petokraka od kojih se prva i poslednja vide na pola. prvobitna svetlo plava boja na zastavi bila je plava boja Ujedinjenih Nacija. Međutim, izabrana je tamnoplava koja korespondira sa plavom bojom zastave EU. Tri ugla trougla simbolizuju tri knstitutivna naroda BiH Bošnjake, Hrvate i Srbe. Zvezdice reprezentuju Evropu.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
trojno predsedništvo

Predsednik Vlade
Fadil Novalić

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
BIS Banka za međunarodna poravnanja
CEI Centralnoevropska inicijativa
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
G - 77 Grupa 77
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICGEB Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PFP Partnerstvo za mir
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
MINUSMA Multidimenzionalna integrisana misija Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Maliju
MONUSCO Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongo
UPU Univerzalna poštanska unija
WCO Svetska carinska organizacija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija

Pridruženi član
BIPM Međunarodni biro za mere
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija

Posmatrač
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
NAM Pokret nesvrstanih
OIC Organizacija islamske saradnje
WTO Svetska trgovinska organizacija

Saradnik
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju

Vizni režim
Za putovanje u Bosnu i Hercegovinu viza nije potrebna za boravak do devedeset dana. Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza

Bezbednosna situacija
Nema posebnih rizika za putovanje građana R. Srbije u Bosnu i Hercegovinu, jedino se može sugerisati da se prilikom boravka u BiH treba uzdržavati od napadnog isticanja verske i nacionalne pripadnosti, kao i od javnog tumačenja događaja iz bliske prošlosti. Postoji i dalje opasnost od miniranih područja. Očekuje se da će razminiranje trajati do 2025. godine. Među najugroženijim područjuma od mina su Doboj, Brod, Šamac, Lopare, Srebrenica, Kalinovik i Borkovići. Poplave koje su se desile decembra 2010. godine su zahvatila i teritorije zagađene minama, te postoji opasnost i od klizišta pokrenutih miniranih polja. Gradska i gusto naseljena područja su bezbedna, dok su najugroženija područja označena žutim trakama i znakovima za mine.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Državljani Republike Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Federacije BiH koristeći vozačku dozvolu Republike Srbije na novom obrascu za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. U Republici Srpskoj koristi se vozačka dozvola na novom obrascu, bez obaveze posedovanja međunarodne vozačke dozvole.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Bosna i Hercegovina

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Aleksandar Đorđević
Adresa: Obala Maka Dizdara 3a, Sasrajevo, Bosna i Hercegovina
Broj telefona: +387 (33) 260-090, +387 (33) 260-080
Broj faksa: +387 (33) 221-469

Konzulat Republike Srbije
Lokacija konzulata: Banja Luka # Drvar # Mostar # Trebinje
Konzul: Vladimir Nikolić # Predrag Mitić # Marija Bakoč # NEMA
Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2, 78000 Banja Luka # Titova bb, 82260 Trebinje # Ulica Konak br. 5 88000 Mostar # Njegoševa 4, 89101 Trebinje
Broj telefona: +387 (51) 227-040, +387 (51) 227-060 # +387 (34) 961-030, +387 (34) 961-031 # +387 (36) 556-001 # +387 (59) 490 505, +387 (59) 490 506, +387 (59) 490 507
Broj faksa: +387 (51) 213-901 # NEMA # +387 (36) 552-418 # +387 (59) 490-509

Ambasada države Bosna i Hercegovina u Srbiji
Adresa: Generala Anrija 37
Broj telefona: +381 (11) 3241-095, +381 (11) 3241-170, Konzularno odeljenje: +381 (11) 3038-204
Broj faksa: +381 (11) 3241-057, Konzularno odeljenje: +381 (11) 3241-057
Radno vreme: ponedeljak - petak: 09:00 – 17:00, Konzularno odeljenje: ponedeljak - petak: 10:00 - 14:00
Ambasador: Otpravnik poslova Mr. Zoran PERKOVIĆ


Kažu o sebi:

Bosna i Hercegovina ima jedinstven oblik države, koji se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te jednog distrikta: Brčko Distrikta. Ova složena struktura je rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je okončao rat u Bosni i Hercegovini 1995. godine.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na sveta koja ima tri predsednika, koji se rotiraju svakih osam meseci. Svaki predsednik predstavlja jedan od tri konstitutivna naroda: Bošnjaka, Srba i Hrvata.
Bosna i Hercegovina je dom najstarije javne biblioteke u Evropi, koja se nalazi u Sarajevu. Biblioteka Gazi Husrev-begove medrese osnovana je 1537. godine i sadrži preko 100.000 knjiga, rukopisa i dokumenata iz različitih epoha i civilizacija.
Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih stepena bioraznolikosti u Evropi, sa više od 3.200 vrsta biljaka i više od 700 vrsta životinja. Zemlja je bogata nacionalnim parkovima, rezervatima i zaštićenim područjima, kao što su Nacionalni park Sutjeska, Nacionalni park Una, Nacionalni park Kozara i Perućica, najveća prašuma u Evropi.
Bosna i Hercegovina je poznata po svojoj kulinarskoj tradiciji, koja je pod uticajem različitih kultura i religija. Neki od najpoznatijih specijaliteta su ćevapi, pljeskavice, burek, sarma, grah, begova čorba, baklava, hurmašice i bosanska kafa.
Bosna i Hercegovina je takođe zemlja bogate kulturne baštine, koja se ogleda u brojnim spomenicima, muzejima, galerijama i festivalima. Neki od najznačajnijih su Stari most u Mostaru, koji je simbol multietničkog suživota i obnove posle rata; Sarajevska Baščaršija, stari orijentalni deo grada koji odiše duhom prošlih vremena; Galerija Mevludin Ekmečić u Sarajevu, koja čuva dela jednog od najpoznatijih bosanskih slikara; Sarajevski filmski festival, koji je jedan od najprestižnijih filmskih događaja u regionu.
Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatom i burnom istorijom, koja seže još od praistorije. Njena teritorija je bila naseljena različitim narodima i civilizacijama, kao što su Iliri, Kelti, Rimljani, Goti, Huni, Avari, Sloveni, Bizant, Franak, Bugari, Mađari, Srbi, Hrvati, Mongoli, Turci, Austrijanci, Mađari, Nemci i Jugosloveni. Kroz istoriju, Bosna i Hercegovina je bila nezavisna kraljevina, vazalna država, ejalet, vilajet, banovina, republika i entitet. Danas je Bosna i Hercegovina suverena država koja teži integraciji u Evropsku uniju i NATO.
Bosna i Hercegovina se graniči sa tri zemlje: Hrvatskom na severu, severozapadu i jugu (ukupna dužina: 932 km), Srbijom na istoku (357 km) i Crnom Gorom na jugoistoku (248 km). Na krajnjem jugu izlazi na Jadransko more, u dužini od 20 km. Klima Bosne i Hercegovine je veoma raznolika i zavisi od geografskog položaja, nadmorske visine i reljefa. Uglavnom se mogu razlikovati tri osnovna tipa klime: kontinentalna i umereno kontinentalna, planinska i planinsko-kotlinska, te mediteranska i modificirana mediteranska klima. Kontinentalna klima je zastupljena na severu i u dolinama srednjih tokova reka, sa hladnim zimama i toplim letima. Planinska klima je prisutna u centralnim i jugoistočnim planinskim regijama, sa snežnim zimama i svežim letima. Mediteranska klima je karakteristična za priobalno područje i nisku Hercegovinu, sa blagim zimama i vrućim letima.