Planeta

Hrvatska

Lokalno vreme Zagreb
Zvanični naziv:
Republika Hrvatska
Naziv na engleskom:
Croatia
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Hrvatski
Broj stanovnika:
4.105.267 (2020)
Religija:
Katolici 88.5%
Pravoslavci 4.4%
Ostali 2.1%
Neopredeljeni 5.0%
Površina:
56.594 km2
Najviša tačka:
1.831 m, Dinara
Najniža tačka:
0 m, Jadransko more
Dužina obale:
5.835 km
Dužina granice:
2.237 km
Države sa kojima se graniči:
1. Bosna i Hercegovina 956 km
2. Slovenija 600 km
3. Mađarska 348 km
4. Srbija 314 km
5. Crna Gora 19 km

Valuta:
Hrvatska Kuna (HRK)
Pozivni broj:
+(385)
Važni telefoni:
Policija: 192
Hitna pomoć: 194
Vatrogasci: 193
Internet domen:
.hr
Državni praznik:
Dan državnosti, 8.oktobar
Opis praznika:
Dan hrvatske nezavisnosti državni je praznik koji se svake godine obeležava 8. oktobra i slavi jednoglasnu odluku Hrvatskog sabora o proglašenju nezavisnosti Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Glavni grad:
Zagreb
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
45.50N 15.58E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
349 km
Međunarodni aerodrom:
Zračna luka Franj Tuđman Zagreb
Broj stanovnika glavnog grada:
792.875 (2011)
Površina glavnog grada:
641,29 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Zastava Republike Hrvatske službeno je proglašena 21. decembra 1990. godine. Sastoji se od tri vodoravno položena polja jednake širine, redom: crvene, bele i plave boje s grbom Republike Hrvatske u sredini. Razmera širine i dužine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno, redom s gornje strane: crvena, bela i plava (videti: panslovenske boje). Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvatske je smešten u sredini zastave tako da gornji deo grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji deo grba zalazi u plavo polje zastave. Središnja tačka grba poklapa se sa tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave. Grb je podeljen u 25 crvenih i belih polja na način da je prvo polje grba (gornji levi ugao) crvene boje. U kruni grba je smešteno 5 manjih štitova s istorijskim hrvatskim grbovima, redom sleva na desno: najstariji poznati grb Hrvatske, grb Dubrovačke republike, grb Dalmacije, grb Istre i grb Slavonije. Razmer visine polja na glavnom štitu i visine manjih štitova u kruni je 1:2,5, a razmer širine polja na glavnom štitu i manjih štitova u kruni je 1:1. Upotreba državne zastave Republike Hrvatske je regulisana Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Zoran Milanović

Predsednik Vlade
Andrej Plenković

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
CEI Centralnoevropska inicijativa
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
DC Dunavska komisija
EMU Ekonomska i monetarna unija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EIB Evropska investiciona banka
EU Evropska unija
EUMETSTAT Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita
EURATOM Evropska agencija za atomsku energiju
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
G - 11 
IADB Interamerička banka za razvoj
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICGEB Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PCA Stalni arbitražni sud
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
UNMOGIP Grupa vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija u Indiji i Pakistanu
MINURSO Misija Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari
UNMISS Misija Ujedinjenih nacija u Republici Južni Sudan
UPU Univerzalna poštanska unija
WCO Svetska carinska organizacija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet

Posmatrač
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
NAM Pokret nesvrstanih

Saradnik
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
ESA Evropska svemirska agencija

Vizni režim
Viza nije potrebna za boravak do devedeset dana u periodu od šest meseci

Bezbednosna situacija
Opšta bezbednosna situacija je po proceni nadležnih organa Republike Hrvatske stabilna, uz nizak nivo opasnosti od terorizma i kriminala. Ipak, i pored takve ocene, u proteklom periodu su registrovani nacionalistički ispadi navijačkih ili desničarskih grupa u Hrvatskoj, koji su u nekim slučajevima eskalirali do verbalnih ili fizičkih napada na državljane Republike Srbije ili lica srpske nacionalnosti. Državljanima Republike Srbije koji nameravaju da tranzitiraju preko teritorije Republike Hrvatske ili borave u Republici Hrvatskoj po raznim osnovima, preventivno se preporučuje da izbegavaju mesta masovnih skupova na kojima je moguće naglašavanje nacionalne pripadnosti, kao i nošenje odeće sa istaknutim nacionalnim simbolima Republike Srbije u bilo kom kontekstu. Putnička vozila ili autobuse registarskih oznaka Republike Srbije potrebno je parkirati na osvetljenim parking prostorima koji su pod video nadzorom ili imaju neposredno obezbeđenje.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Hrvatska ne spada u kategoriju država koje karakteriše opasnost od velikih epidemija ili sanitarnog ugrožavanja većih razmera.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Za državljane Republike Srbije, koji poseduju važeću vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Hrvatska

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Mira Nikolić
Adresa: Славујевац 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Broj telefona: +385 (1) 4579-067, +385 (1) 4573-330, +385 (1) 4573-337, +385 (1) 4579-068, +385 (1) 4573-331
Broj faksa: +385 (1) 4573-338

Konzulat Republike Srbije
Lokacija konzulata: Vukovar # Rijeka
Konzul: Milan Šapić # Goran Petrović
Adresa: Ivana Gundulića 19, Vukovar # Erazma Barcica broj 9, 51000 Rijeka
Broj telefona: +385 (32) 441-016, +385 (32) 441-183, +385 (32) 441-184 # +385 (51) 337-420, +385 (51) 337-421, +385 (51) 337-343
Broj faksa: +385 (32) 441-015 # +385 (51) 337-361

Ambasada države Hrvatska u Srbiji
Adresa: Kneza Miloša 62, Konzularno odeljenje: Kneza Miloša 82, I sprat
Broj telefona: +381 (11) 3679-150, +381 (11) 3679-151, Konzularno odeljenje: +381 (11) 3679-140
Broj faksa: +381 (11) 3610-032, +381 (11) 3621-026, Konzularno odeljenje: +381 (11) 3613-566
Radno vreme: ponedeljak - petak: 09:00 – 17:00, Konzularno odeljenje: ponedeljak - petak: 08:30 - 16:30, (za građane), ponedeljak - petak: 09:00 - 12:00
Ambasador: Mr. Gordan BAKOTA


Kažu o sebi: