Planeta

Kipar

Lokalno vreme Nikozija
Zvanični naziv:
Kiparska Republika
Naziv na engleskom:
Cyprus
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Grčki
Turski
Broj stanovnika:
1.207.359 (2020)
Religija:
Pravoslavci 72.0%
Muslimani 25.5%
Ostali 2.5%
Površina:
9.251 km2
Najviša tačka:
1.951 m, Mount Olympus
Najniža tačka:
0 m, Sredozemno more
Dužina obale:
648 km
Dužina granice:
156 km

Valuta:
Evro (EUR)
Pozivni broj:
+(357)
Važni telefoni:
Policija: 112, 199
Hitna pomoć: 112, 199
Vatrogasci: 112, 199
Državni praznik:
Dan nezavisnosti, 01. oktobar
Opis praznika:
Predstavlja dan sticanja nezavisnosti od Velike Britanije 1960. godine.

Glavni grad:
Nikozija
Vremenska zona:
UTC/GMT +2:00
Geografska širina i dužina:
35.10N 33.25E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
1 522 km
Međunarodni aerodrom:
Tymvou Ercan International Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
100.000 (2007)
Površina glavnog grada:
111 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
G

Državna zastava Kipra prihvaćena je 16. avgusta 1960. godine. Zastava se sastoji od karte celog ostrva, sa dve maslinove grančice (simbol mira) na beloj podlozi (još jedan simbol mira). Kipar je jedina zemlja na svetu koja na svojoj zastavi ima prikazanu svoju teritoriju. Karta na zastavi je bakarne boje, što simbolizuje veliki broj rudnika bakra na ostrvu. Crvene i plave boje (boje turske i grčke zastave) su namerno izbegnute da bi zastava ostala ‘’neutralna’’, ali danas je upotrebljavaju samo grčki velikokiprani.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Nikos Anastasijades

Predsednik Vlade
Nikos Anastasijades

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
C Komonvelt
CD Zajednica demokratija
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CE Savet Evrope
EMU Ekonomska i monetarna unija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EIB Evropska investiciona banka
EU Evropska unija
EURATOM Evropska agencija za atomsku energiju
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICJ Međunarodni sud pravde
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
PCA Stalni arbitražni sud
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
UPU Univerzalna poštanska unija
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WFTU Svetska federacija sindikata
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija

Pridruženi član
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija

Regionalni potencijalni član
AIIB Azijska investiciona banka za infrastrukturu

Kandidat
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja

Saradnik
ESA Evropska svemirska agencija

Vizni režim
Viza nije potrebna za boravak do devedeset dana u periodu od šest meseci. *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Bezbednosna situacija
Iako je Kipar od turske okupacije severnog dela ostrva 1974. godine faktički podeljen na teritoriju pod kontrolom Vlade Republike Kipar koja obuhvata dve trećine ostrva, i severnu trećinu sa samoproklamovanom „Turskom Republikom Severni Kipar", bezbednost je na visokom nivou. Tzv. „Turska Republika Severni Kipar" nije priznata od strane Republike Srbije niti bilo koje treće zemlje, osim od Turske. Na ostrvu su raspoređene mirovne snage Ujedinjenih nacija koje obezbeđuju liniju razdvajanja, tzv. Zelenu liniju.Republika Kipar ne garantuje bezbednost i nije u mogućnosti da pomogne strancima u slučaju nezgode, bolesti, krađe i drugih vanrednih situacija na teritoriji okupiranog dela Kipra.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Obavezna je polisa zdravstvenog osiguranja. Dokaz o vakcinaciji nije potreban.Usluge lečenja i zdravstvenih pregleda su veoma skupe.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Sa srpskom vozačkom dozvolom na novom obrascu može se upravljati motornim vozilom do šest meseci od ulaska u Republiku Kipar. Po isteku navedenog perioda, mora se zameniti kiparskom vozačkom dozvolom.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Kipar

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Marko Blagojević
Adresa: 2, Vasilissis Olgas Street, 1101 Nikozija, Kipar
Broj telefona: +357 (22) 777-511, +357 (22) 772-924
Broj faksa: +357 (22) 775-910

Ambasada države Kipar u Srbiji
Adresa: Generala Save Grujića 18
Broj telefona: +381 (11) 3620-002
Broj faksa: +381 (11) 3621-122
Radno vreme: ponedeljak - petak: 08:30 – 16:00, Konzularno odeljenje: ponedeljak - petak: 09:00 – 12:00
Ambasador: Mr. Constantinos ELIADES


Kažu o sebi: