Planeta

Mađarska

Lokalno vreme Budimpešta
Zvanični naziv:
Mađarska
Naziv na engleskom:
Hungary
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Mađarski
Broj stanovnika:
9.660.351 (2020)
Religija:
Katolici 59.5%
Protestanti 21.0%
Ostali 1.0%
Neopredeljeni 18.5%
Površina:
93.027,44 km2
Najviša tačka:
1014 m, Kekes
Najniža tačka:
78 m, Reka Tisa
Dužina obale:
0 km (Mađarska nema izlaz na more)
Dužina granice:
2.106 km
Države sa kojima se graniči:
1. Slovačka 627 km
2. Rumunija 424 km
3. Hrvatska 348 km
4. Austrija 321 km
5. Srbija 164 km
6. Ukraine 128 km
7. Slovenija 94 km

Valuta:
Mađarska Forinta (HUF)
Pozivni broj:
+(36)
Važni telefoni:
Policija: 107
Hitna pomoć: 104
Vatrogasci: 105
Internet domen:
.hu
Državni praznik:
1. Dan sećanja, 15. mart
2. Sveti Stefan, 20. avgust
3. Dan sećanja, 23. oktobar
Opis praznika:
1. Predstavlja dan sećanja na Revoluciju iz 1848. godine.
2. Sveti Stefan je bio poslednji Veliki princ Mađarske od 997. godine do 1000. ili 1001. godine nakon čega je postao prvi Kralj Mađarske od 1000. ili 1001. godine pa sve do smrti 1038. godine.
3. Predstavlja dan sećanja na Revoluciju iz 1956. godine.

Glavni grad:
Budimpešta
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
47.29N 19.05E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
302 km
Međunarodni aerodrom:
Budapest Ferenc Liszt International Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
1.702.279
Površina glavnog grada:
525,16 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Zastava Mađarske je horizontalna crveno-belo-zelena trobojka. Horizontalna trobojka je usvojena tokom revolucije 1848. Crvena boja simboliše snagu, bela vernost, a zelena nadu. Do 1945. godine grb kraljevske krune je bio smešten u centru zastave. Tokom komunističkog perioda, grb sa crvenom zvezdom je nalazio se u centru zastave. Tokom pobune 1956. godine grb je skinut sa zastave i stoga je prazna trobojka postala simbol ustanka.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Janoš Ader

Predsednik Vlade
Viktor Orban

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
BIS Banka za međunarodna poravnanja
CEI Centralnoevropska inicijativa
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
DC Dunavska komisija
EMU Ekonomska i monetarna unija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EIB Evropska investiciona banka
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
ESA Evropska svemirska agencija
EU Evropska unija
EUMETSTAT Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita
EURATOM Evropska agencija za atomsku energiju
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
G - 9 
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICGEB Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICJ Međunarodni sud pravde
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEA Međunarodna agencija za energiju
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
NEA Agencija za nuklearnu energiju
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PCA Stalni arbitražni sud
Šengenski sporazum
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNMIK Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
MINURSO Misija Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari
UNMISS Misija Ujedinjenih nacija u Republici Južni Sudan
UPU Univerzalna poštanska unija
V4 Višegradska Grupa
WP 
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WFTU Svetska federacija sindikata
WFP Svetski program za hranu
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet

Neregionalni član
AIIB Azijska investiciona banka za infrastrukturu

Posmatrač
CPLP Zajednica zemalja portugalskog jezika
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
Pacifička alijansa

Saradnik
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena

Vizni režim
Viza nije potrebna za boravak do devedeset dana u periodu od šest meseci*. *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Bezbednosna situacija
Mađarska spada u red bezbednijih zemalja. Krađe na putevima se najčešće dešavaju na odmorištima pored auto-puteva, posebno u sezoni godišnjih odmora i u vreme praznika.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Priznaje vozačke dozvole Republike Srbije na novom obrascu. Lica koja regulišu boravak u Mađarskoj ( privremeni ili stalni) mogu nacionalnu vozačku dozvolu da koriste do godinu dana od dana odobrenog boravka, nakon čega moraju istu da zamene za mađarsku vozačku dozvolu.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Mađarska

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Ivan Todorov
Adresa: Dozsa Gyorgy ut 92/b, H-1068 Budimpešta, Mađarska
Broj telefona: +36 (1) 3428-512, +36 (1) 3229-838, +36 (1) 3420-566, +36 (1) 3221-439, +36 (1) 3221-436, +36 (1) 3221-437
Broj faksa: +36 (1) 3221-438, +36 (1) 3528-846

Ambasada države Mađarska u Srbiji
Adresa: Krunska 72
Broj telefona: +381 (11) 2440-472, +381 (11) 2447-039, +381 (11) 2447-479, Konzularno odeljenje: +381 (11) 2438-381, +381 (11) 2438-382
Broj faksa: +381 (11) 3441-876 Konzularno odeljenje: +381 (11) 2438-393
Radno vreme: ponedeljak - četvrtak: 08:00 – 16:30, petak: 08:00-14:00, Konzularno odeljenje: ponedeljak - četvrtak, 09:00 - 13:00 i 14:00 - 16:00
Ambasador: Mr. Attila PINTÉR


Kažu o sebi:

Mađarska je jedna od najstarijih evropskih zemalja, koja je osnovana 1000. godine krunisanjem prvog mađarskog kralja Stefana I.
Mađarski jezik je najrasprostranjeniji jezik u Evropi koji nije indoevropskog porekla, već pripada ugrofinskoj porodici jezika. Najsličniji je finskom i estonskom jeziku.
Mađarska ima više od 1000 termalnih izvora i brojne banje koje privlače turiste iz celog sveta. Najpoznatija banja je Đula, koja ima 10 bazena i lekovitu vodu.
Mađarska je poznata po svojoj bogatoj kulturi, koja obuhvata književnost, muziku, umetnost, arhitekturu i gastronomiju. Neki od najpoznatijih mađarskih pisaca su Ferenc Molnár, Imre Kertész i Lajoš Zilahi. Neki od najpoznatijih mađarskih kompozitora su Franca Lista, Bela Bartok i Zoltan Kodaly. Neki od najpoznatijih mađarskih izumitelja su Janoš Irni, koji je izumeo šibicu, i Erno Rubik, koji je izumeo Rubikovu kocku.
Mađarska je domaćin najvećeg muzičkog festivala u Evropi, Sziget festivala, koji se održava svake godine u avgustu na ostrvu na Dunavu u Budimpešti. Festival privlači više od pola miliona posetilaca iz celog sveta i nudi raznovrsne muzičke žanrove i kulturne aktivnosti.
Mađarska ima burnu istoriju, koja je obeležena ratovima, revolucijama, okupacijama i gubitkom teritorije. Neki od najvažnijih događaja u mađarskoj istoriji su:
Bitka kod Mohača 1526. godine, kada je mađarska vojska poražena od strane osmanske vojske i Mađarska je podeljena na tri dela: kraljevski deo pod Habzburgovcima, istočni deo pod Osmanlijama i kneževinu Transilvaniju kao autonomnu oblast.
Austro-ugarski kompromis 1867. godine, kada je Mađarska dobila jednak status sa Austrijom u okviru dvojne monarhije Austro-Ugarske. Ovo je dovelo do razvoja mađarske privrede, kulture i nacionalnog identiteta.
Trijanonski sporazum 1920. godine, kada je Mađarska izgubila dve trećine svoje teritorije i više od polovine svog stanovništva u korist susednih država nakon Prvog svetskog rata. Ovo je izazvalo duboko nezadovoljstvo i revizionizam u mađarskom društvu.
Drugi svetski rat, kada je Mađarska bila saveznica nacističke Nemačke i učestvovala u napadu na Sovjetski Savez. Mađarska je bila okupirana od strane nacista 1944. godine i oslobođena od strane Crvene armije 1945. godine. Mađarska je pretrpela velike ljudske i materijalne gubitke u ratu.
Mađarska revolucija 1956. godine, kada je mađarski narod ustao protiv komunističke vlasti i sovjetske dominacije. Revolucija je bila krvavo ugušena od strane sovjetskih tenkova i oko 200.000 Mađara je pobeglo u inostranstvo.
Pad komunizma 1989. godine, kada je Mađarska postala demokratska i višestranačka država i započela proces tranzicije ka tržišnoj ekonomiji. Mađarska je postala članica NATO-a 1999. godine i Evropske unije 2004. godine.
Mađarska je kontinentalna zemlja koja se nalazi u srednjoj Evropi, bez izlaza na more. Graniči se sa sedam država: Slovačkom i Ukrajinom na severu, Rumunijom na istoku, Srbijom i Hrvatskom na jugu, Slovenijom i Austrijom na zapadu. Mađarska ima površinu od 93.030 km2 i oko 10 miliona stanovnika.
Mađarska je pretežno ravničarska zemlja, koja pripada Panonskom basenu. Najveći deo teritorije je niži od 200 metara nadmorske visine. Najviša tačka je planina Kekes (1015 m) u planinskom lancu Matra na severu zemlje. Najniža tačka je Tisa kod Segedina (78 m).
Mađarsku odlikuje umereno kontinentalna klima sa četiri godišnja doba. Kontinentalnost klime se ogleda u velikim razlikama u temperaturi između zime i leta, kao i između dana i noći. Prosečna temperatura u januaru je između -4°C i 0°C, a u julu između 20°C i 24°C34. Prosečna godišnja količina padavina se smanjuje od zapada prema istoku, od oko 1000 mm na zapadu do oko 500 mm na istoku. Najviše padavina ima u maju i junu, a najmanje u januaru i februaru.