Planeta

Malta

Lokalno vreme Valeta
Zvanični naziv:
Republika Malta
Naziv na engleskom:
Malta
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Malteški
Engleski
Broj stanovnika:
441.543 (2020)
Religija:
Katolici 95.8%
Ostali 1.7%
Neopredeljeni 2.5%
Površina:
316 km2
Najviša tačka:
253 m, Ta’Dmejrek on Dingli Cliffs
Najniža tačka:
0 m, Sredozemno more
Dužina obale:
196,8 km
Dužina granice:
0 km
Države sa kojima se graniči:
Osim 56 km ostrva Gozo

Valuta:
Evro (EUR)
Pozivni broj:
+(356)
Važni telefoni:
Policija: 112
Hitna pomoć: 112
Vatrogasci: 112
Internet domen:
.mt
Državni praznik:
1. Dan slobodan, 31. mart
2. Sette Giugino, 07. jun
3. Dan posede, 08. septembar
4. Dan nezavisnosti, 21. septembar
5. Dan republike, 13. decembar
Opis praznika:
1. Predstavlja dan povlačenja Britanskih trupa sa Malte 1979. godine.
2.
3.
4.
5.

Glavni grad:
Valeta
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
35.54N 14.31E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
1 111 km
Međunarodni aerodrom:
Malta International Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
6.444 (2014)
Površina glavnog grada:
0,8 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
G

Zastava Malte je vertikalna dvobojka jednake veličine polja, sa belom bojom ka jarbolu. Ta dvobojnost prisutna je i na grbu Malte. Tradicionalno se smatra da ove boje zastave potiču od grofa Rožea I od Sicilije iz 1091. godine, ali je ovo samo legenda koja se razvila tokom vremena. U gornjem jarbolnom kantonu nalazi se krst sv. Đorđa, uokviren crveno. Ovaj orden dodeljen je Malti za izuzetnu hrabrost tokom Drugog svetskog rata. Ovakva zastava usvojena je po nezavisnosti Malte 21. septembra 1964. godine. Po tome što na zastavi ima orden druge države malteška zastava je jedinstvena u svetu. Civilna zastava je potpuno drugačija: sastoji se iz crvenog polja sa belim obrubom na kome se nalazi Malteški krst.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Džordž Vela

Predsednik Vlade
Robert Abela

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
C Komonvelt
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CE Savet Evrope
EMU Ekonomska i monetarna unija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EIB Evropska investiciona banka
EU Evropska unija
EURATOM Evropska agencija za atomsku energiju
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICJ Međunarodni sud pravde
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
PFP Partnerstvo za mir
PCA Stalni arbitražni sud
Šengenski sporazum
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
UPU Univerzalna poštanska unija
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija

Neregionalni član
AIIB Azijska investiciona banka za infrastrukturu

Pridruženi član
BIPM Međunarodni biro za mere
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija

Posmatrač
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)

Saradnik
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
ESA Evropska svemirska agencija
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju

Vizni režim
Viza nije potrebna za boravak do devedeset dana u periodu od šest meseci*. *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

Zdravstvena situacija
Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Priznaje vozačke dozvole Republike Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Nacionalna vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine, nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Malta

Ambasada Republike Srbije
Na nerezidencijalnoj osnovi Maltu pokriva ambasada Republike Srbije u Italiji.
Ambasador: Goran Aleksić
Adresa: Via dei Monti Parioli 20, 00197 Rim, Italija
Broj telefona: +39 (06) 3211-950
Broj faksa: +39 (06) 3200-868

Ambasada države Malta u Srbiji
Adresa: Ne postoji ambasada Malte u Republici Srbiji.


Kažu o sebi: