Planeta

Monako

Lokalno vreme Monako
Zvanični naziv:
Kneževina Monako
Naziv na engleskom:
Monaco
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Francuski
Broj stanovnika:
39.242 (2020)
Religija:
Katolici 82.3%
Protestanti 3.5%
Ostali 2.5%
Neopredeljeni 11.7%
Površina:
1,95 km2
Najviša tačka:
162 m, Chemin des Revoires en Mont Agel
Najniža tačka:
0 m, Sredozemno more
Dužina obale:
4,1 km
Dužina granice:
6 km
Države sa kojima se graniči:
1. Francuska 6 km

Valuta:
Evro (EUR)
Pozivni broj:
+(377)
Važni telefoni:
Policija: 112
Hitna pomoć: 112
Vatrogasci: 112
Internet domen:
.mc
Državni praznik:
19. november
Opis praznika:
Predstavlja dan stupanja Princa Alberta II na tron 2005. godine.

Glavni grad:
Monako
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
43.44N 07.24E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
1 053 km
Međunarodni aerodrom:
Nice Cote dAzur Airport

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, E, F

Zastava Monaka se sastoji iz dve jednake trake crvene (gore) i bele. Slična je zastavi Indonezije koja je duža i zastavi Poljske, kod koje je raspored boja obrnut. Crvena i bela su heraldičke boje dinastije Grimaldi od 1339. godine, ali se izgled zastave menjao tokom vremena. Prvobitna zastava Monaka, bila je slična današnjoj državnoj zastavi, ali je imala stariju verziju grba i korišćena je od ranih dana kneževine (sem vremena francuske aneksije 1793-1814) do današnjice, a jednostavniji dizajn je usvojen 4. aprila 1881. godine. Još jedan dizajn sastoji se iz heraldički rečeno lozenge (romboidno polje) u bojama porodice Grimaldi - crvenoj i beloj. Ova zastava korišćena je u različitim prilikama, naročito u 17. veku, kao nezvanična zastava. Danas nema nikakvu zvaničnu upotrebu, iako se ponekad pojavljuje.
Državno uređenje:
Monarhija-kneževina

Knez
Albert Drugi od Monaka

Predsednik Vlade
Serž Tele

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
CD Zajednica demokratija
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CE Savet Evrope
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
Šengenski sporazum
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UPU Univerzalna poštanska unija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija

Vizni režim
Za putovanje u Monako viza nije potrebna za boravak do devedeset dana.

Bezbednosna situacija
Monako nije izuzetak kada je reč o opštoj pretnji od terorizma. Napadi mogu biti izvedeni neselektivno, uključujući i na mestima koje često posećuju stranci. Ulični kriminal je retka pojava, ali mogućnost krađe nije isključena, te preporučujemo preduzimanje uobičajenih mera predostrožnosti u vezi sa putnim ispravama, nakitom, ručnim torbama i sl.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Preporučuje se posedovanje putnog zdravstvenog osiguranja.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Monako

Ambasada Republike Srbije
Na nerezidencijalnoj osnovi Monako pokriva ambasada Republike Srbije u Francuskoj.
Ambasador: Nataša Marić
Adresa: 5, Rue Leonard de Vinci, 75016 Pariz, Francuska
Broj telefona: +33 (1) 4072-2424, +33 (1) 4072-2417
Broj faksa: +33 (1) 4072-2411, +33 (1) 4072-2423

Ambasada države Monako u Srbiji
Adresa: Ne postoji ambasada Monaka u Republici Srbiji.


Kažu o sebi: