Planeta

Slovenija

Lokalno vreme Ljubljana
Zvanični naziv:
Republika Slovenija
Naziv na engleskom:
Slovenia
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Slovenački
Italijanski
Mađarski
Broj stanovnika:
2.078.938 (2020)
Religija:
Katolici 74.1%
Muslimani 3.6%
Ostali 4.3%
Neopredeljeni 18.0%
Površina:
20.273 km2
Najviša tačka:
2.864 m, Triglav
Najniža tačka:
0 m, Jadransko more
Dužina obale:
46,6 km
Dužina granice:
1.211 km
Države sa kojima se graniči:
1. Hrvatska 600 km
2. Austrija 299 km
3. Italija 218 km
4. Mađarska 94 km

Valuta:
Evro (EUR)
Pozivni broj:
+(386)
Važni telefoni:
Policija: 112
Hitna pomoć: 112
Vatrogasci: 112
Internet domen:
.si
Državni praznik:
1. Dan državnosti, 25. jun
2. Dan suverenitata, 25. oktobar
3. Dan nezavisnosti i jedinstva, 26. decembar
Opis praznika:
1. Proglašenje nezavisnosti od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine.
2. Povlačenje poslednjeg vojnika Jugoslovenske Narodne Armije sa teritorije Slovenije 1991. godine.
3. Proglašenje rezultata za nezavisnost Slovenije 1990. godine.

Glavni grad:
Ljubljana
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
46.04N 14.33E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
483 km
Međunarodni aerodrom:
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Broj stanovnika glavnog grada:
270.000 (2011)
Površina glavnog grada:
163,8 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Državna zastava Slovenije sastoji se od tri jednako široke vodoravne pruge bele, plave, i crvene boje. Grb Slovenije na zastavi se nalazi pri vrhu na levoj strani. Na grbu je beli Triglav, najviša planina u Sloveniji, na plavoj pozadini; pod njim su dve talasaste plave linije koje označavaju Jadransko more i lokalne reke. Iznad planine su tri šestokrake zvezde. Boje zastave su panslovenske, ali su se upotrebljavale i ranije na bivšim zastavama i podrazumevaju se kao narodne boje Slovenije. Prvi put su korištene na zastavi iz 1848. godine za vreme rasta slovenačkog nacionalizma. Redosled boja preuzet je sa ruske zastave. Za vreme Jugoslavije, slovenska zastava je nastavila da simbolizuje Sloveniju. 1945. godine, u sredinu zastave stavljena je crvena zvezda, koja je onda bila simbol Socijalističke Republike Slovenije. Nakon osamostaljenja Slovenije od Jugoslavije, zvezda je zamenjena novim grbom. Nova zastava je prihvaćena 27. juna 1991.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Borut Pahor

Predsednik Vlade
Janez Janša

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
CEI Centralnoevropska inicijativa
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
EMU Ekonomska i monetarna unija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EIB Evropska investiciona banka
EU Evropska unija
EUMETSTAT Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita
EURATOM Evropska agencija za atomsku energiju
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
IADB Interamerička banka za razvoj
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICGEB Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
NEA Agencija za nuklearnu energiju
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PCA Stalni arbitražni sud
Šengenski sporazum
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
UNTSO Organizacija Ujedinjenih nacija za nadzor primirja
UPU Univerzalna poštanska unija
WCO Svetska carinska organizacija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet

Pridruženi član
ESA Evropska svemirska agencija

Posmatrač
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
Pacifička alijansa

Kandidat
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja

Vizni režim
Viza nije potrebna za boravak do devedeset dana u periodu od šest meseci*. *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

Bezbednosna situacija
Slovenija je veoma sigurna zemlja. Nešto više pažnje na stvari i dokumenta treba obratiti u vozu na međunarodnim linijama, u tržnim centrima i na benzinskim pumpama.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije obavezno prilikom ulaska u zemlju, ali se svaka zdravstvena usluga, pa i hitna, plaća, tako da je poželjno imati putno zdravstveno osiguranje. sedativi koji se često koriste (bensedin, bromazepam i sl.), nalaze se na listi lekova čiji je unos zabranjen. Za unos i najmanje količine leka, čak i jedne table, potrebno je posedovati potvrdu lekara da je takav lek potreban za terapiju (recept nije dovoljan). U protivnom na licu mesta se izriče prekršajna kazna.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin Republike Srbije koji u Republici Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje itd.). Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u Republici Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500,00 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Slovenija

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Zorana Vlatković
Adresa: Slomškova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Broj telefona: +386 (1) 4380-111, +386 (1) 4380-110, +386 (1) 4380-111, +386 (1) 4380-110
Broj faksa: +386 (1) 4342-688, +386 (1) 4342-689

Ambasada države Slovenija u Srbiji
Adresa: Dositejeva 41
Broj telefona: +381 (11) 3038-470
Broj faksa: +381 (11) 3288-655
Radno vreme: ponedeljak - petak: 08:30 – 16:30, Konzularno odeljenje: ponedeljak - četvrtak: 10:00 – 12:00
Ambasador: Mr. Iztok JARC


Kažu o sebi: