Organizacije
Naziv organizacije:

Ekonomski i socijalni savet

Economic and Social Council

ECOSOC


Osnivanje:
26. jun 1945. godine, efektivno 24 octobar 1945. godine.

Sedište:
Njujork, Sjedinjene Američke Države

Ciljevi:
Ekonomski i socijalni savet je u srcu sistema Ujedinjenih nacija da unapredi tri dimenzije održivog razvoja - ekonomski, socijalni i ekološki. To je centralna platforma za podsticanje debate i inovativnog razmišljanja, stvaranje konsenzusa o putevima naprijed i koordiniranje napora za postizanje međunarodno dogovorenih ciljeva. Takođe je odgovorna za nastavak velikih konferencija i samita UN-a. Povelja UN uspostavila je ECOSOC 1945. godine kao jedan od šest glavnih organa Ujedinjenih nacija.
Izvor: www.un.org/ecosoc/


https://www.un.org/ecosoc/en/home


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije