Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu

European Free Trade Association

EFTA


Osnivanje:
04. januar 1960. godine, efektivno 03. maj 1960. godine.

Sedište:
Geneva, Švajcarska

Ciljevi:
Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu (EFTA) je međuvladina organizacija osnovana za promociju slobodne trgovine i ekonomske integracije u korist svojih četiri države članice.
Izvor: www.efta.int


https://www.efta.int


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije