Organizacije
Naziv organizacije:

Istraživački institut Ujedinjenih nacija za društveni razvoj

United Nations Research Institute for Social Development

UNRISD


Osnivanje:
1963. godine.

Sedište:
Ženeva, Švajcarska

Ciljevi:
Istraživački institut Ujedinjenih nacija za društveni razvoj (UNRISD) je autonomni istraživački institut u okviru sistema UN koji preduzima interdisciplinarna istraživanja i analizu politika o socijalnim dimenzijama suvremenih razvojnih pitanja. Kroz naš rad nastojimo da osiguramo da društvena jednakost, inkluzija i pravda budu ključni za razvojno razmišljanje, politiku i praksu. U tu svrhu: fokusirati se na često zanemareni društveni sadržaj i uticaj razvojnih procesa i ulogu društvenih institucija, odnosa i aktera u oblikovanju razvojnih politika i puteva; angažovati istraživače, kreatore politike i aktere civilnog društva iz celog sveta u stvaranju i razmeni znanja, kako bi se oblikovala politika unutar i izvan sistema UN-a; mobilisati i ojačati istraživački kapacitet pojedinaca i institucija u zemljama u razvoju kroz zajedničku istragu; i obezbediti prostor za razmenu ideja, stavljajući naglasak na marginalizirane stavove, često izazivajući glavno razvojno razmišljanje i nudeći alternativne političke opcije. UNRISD je osnovan 1963. godine kao autonomni prostor u okviru sistema UN-a za sprovođenje relevantnih istraživanja o društvenom razvoju koji su relevantni za rad Sekretarijata Ujedinjenih nacija; regionalne komisije i specijalizovane agencije; i nacionalne institucije.
Izvor: www.unrisd.org


http://www.unrisd.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije