Organizacije
Naziv organizacije:

Opšti sporazum o tarifama i trgovini

General Agreement on Tariffs and Trade

GATT
Napomena:
Pogledati Svetsku trgovinsku organizaciju


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije