Organizacije
Naziv organizacije:

Savet za uzajamnu ekonomsku pomoć

Council for Mutual Economic Assistance

CEMA
Napomena:
Poznat i kao CMEA ili Comecon, osnovan je 25. januara 1949. i ukinut 1. januara 1991; njen cilj je bio da promoviše razvoj socijalističkih ekonomija; bilo je 10 punopravnih članica - Bugarska, Kuba, Čehoslovačka, Istočna Njemačka, Mađarska, Mongolija, Pol


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije