Tekstovi...

Događaj
Povezano: Srbija

Mladi vole zelene patrole

03/05/2020

Internet

Projekat ‘Mladi vole zelene patrole’ realizovan je tokom 2019. godine uz podršku Grada Beograda. Cilj ovog projekta bio je da se podizanjem svesti kroz edukaciju direktnih učesnika u projektu i građana sa kojima se komuniciralo na terenu, koji su u nekom trenutku i sami uzeli učešće, dovede do toga da se samoinicijativno prepoznaju ekološki problemi ili nepravilnosti u okruženju i da se što je pre moguće i u što većem obimu , krene u njihovo rešavanje.

Tim stručnih predavača je organizovao i sproveo obuku , kao i interaktivne radionice  u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Njihova edukacija dala rezultate jer su se mladi koji su učestvovali u ovom projektu odmah krenuli da prenose stečeno znanje.

„Zelene patrole“ su izlazile, promovisale i istraživale postojeće i potencijalne probleme i opasnosti koje proizilaze iz istih.

 Udruženje je sa zelenim patrolama obilazilo i zaštićena prirodna dobra Grada Beograda, uvidevši da se u Gradu Beogradu ozbiljno radi na očuvanju prirode i da su Grad Beograd i Sekretarijat za zaštitu životne sredine uspeli da učine puno u doprinosu zaštiti životne sredine.

Promocija zaštite životne sredine i ekologije i ukazivanje na probleme ,što je i bio jedan od ciljeva ovog projekta, imalo je za svrhu da omogući građanima bolji i kvalitetniji život u ovoj oblasti. U direktnoj komunikaciji sa građanima  saglasili smo se da prirodu treba čuvati ali i iskoristiti u onoj meri koja joj neće nauditi.

Šume i parkovi, kao i priobalje Dunava i Save na teritoriji Beograda su jednim delom ugrožena područja koja su aktivisti obilazili. Osim čišćenja , razgovaralo se sa građanima i slušalo se njihovo mišljenje. Uputili smo ih kome se mogu obratiti povodom rešavanja ekoloških problema , ali bez obzira na taj dogovor mi smo sami kao udruženje skupljali materijal sa svim problemima i obraćali se nadležnim institucijama kako bi nam pomogli u njihovom rešavanju.

Ukazali bi na problem rukavca kod Ade Huje, gde ne postoji cirkulacija vode a u koji se slivaju sve otpadne vode tog dela grada.

Kroz čitav period trajanja projekta, aktivisti i volonteri su uzimali značajnu ulogu u promociji kako projekta tako i zelenih lokacija na teritoriji Grada Beograda.

Projekat je dobio najviše ocene od strane ocenjivača.-

Infosepo
Aktuelno:

Analiza

Događaj

Dan državnosti - Stvaranje države

prof. dr Momčilo Pavlović

Intervju

Najava

Svi tekstovi: