Organizacije
Naziv organizacije:

Andska zajednica

Andean Community

CAN


Osnivanje:
26. maj 1969. godine.

Sedište:
Lima, Peru

Ciljevi:
Promocija skladnog razvoja kroz ekonomsku integraciju.


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije