Organizacije
Naziv organizacije:

Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Latinsku Ameriku i Karibe

United Nations Economic Commission for Latin America and Caribbean

ECLAC


Osnivanje:
25. februar 1948. godine

Sedište:
Santjago, Čile

Ciljevi:
Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Latinsku Ameriku i Karibe onsovana je 1948. godine da se podstakne saradnja između država članica


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije