Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodna studijska grupa za olovo i cink

International Lead and Zinc Study Group

ILZSG


Osnivanje:
1959.

Sedište:
Lisabon, Portugalija

Ciljevi:
Glavna uloga ILZSG je da obezbedi transparentnost na tržištima olova i cinka širom sveta. To se postiže kontinuiranim protokom informacija na tržište o kretanju ponude i potražnje olova i cinka mesečnim objavljivanjem visokokvalitetnih statistika, detaljnim istraživanjem tržišta i posebno ciljanim ekonomskim studijama. Takođe organizujemo međunarodne sesije i posebne konferencije koje okupljaju industriju i vlade kako bi razgovarali o pitanjima koja se tiču sektora olova i cinka.


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije