Organizacije
Naziv organizacije:

Organizacija Ugovora o kolektivnoj sigurnosti

Collective Security Treaty Organization

CSTO


Osnivanje:
07. oktobar 2002. godine.

Sedište:
Moskva, Rusija

Ciljevi:
Da koordinira vojno-političku saradnju, da razvija multilateralne strukture i mehanizme saradnje za obezbeđivanje nacionalne sigurnosti država članica.


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije