Organizacije
Naziv organizacije:

Partnerstvo za mir

Partnership for Peace

PFP


Osnivanje:
1994. godine.

Sedište:
Brisel, Belgija

Ciljevi:
Partnerstvo za mir (PfP) je program praktične bilateralne saradnje između pojedinih evroatlantskih partnerskih zemalja i NATO-a. Ona omogućava partnerima da uspostave individualni odnos sa NATO-om, birajući svoje prioritete za saradnju.
Izvor: www.nato.int


https://www.nato.int/cps/ra/natohq/index.htm

Napomena:
Država koja postane članica NATO-a više nije član Partnerstva za mir


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije