Planeta

Severna Makedonija

Lokalno vreme Skoplje
Zvanični naziv:
Republika Severna Makedonija
Naziv na engleskom:
North Macedonia
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Makedonski
Albanski
Broj stanovnika:
2.083.374 (2020)
Religija:
Pravoslavci 58.9%
Muslimani 39.3%
Ostali 1.8%
Površina:
25.713 km2
Najviša tačka:
2.764 m, Golem Korab (Maja e Korabit)
Najniža tačka:
50 m, Reka Vardar
Dužina obale:
0 km (Severna Makedonija nema izlaz na more)
Dužina granice:
838 km
Države sa kojima se graniči:
1. Grčka 234 km
2. Albanija 181 km
3. Bugarska 162 km
4. Srbija 261 km

Valuta:
Makedonski Denar (MKD)
Pozivni broj:
+(389)
Važni telefoni:
Policija: 113
Hitna pomoć: 112
Vatrogasci: 112
Internet domen:
.mk
Državni praznik:
1. Dan republike, 02. avgust
2. Dan nezavisnosti, 8. septembar
Opis praznika:
1. Dan republike ili Ilindan
2. Predstavlja dan proglašenja nezavisnosti od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine

Glavni grad:
Skoplje
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
42.01N 21.26E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
334 km
Međunarodni aerodrom:
Skoplje International Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
668.518
Površina glavnog grada:
571,46 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Zastava Republike Makedonije je zvanična zastava ove države usvojena 5. oktobra 1995. godine, kada je promenjena dotadašnja zastava. Zastavu predstavlja rađajuće zlatno- žuto sunce na crvenoj pozadini. Sunce ima osam zrakova koji se šire od sunčevog diska ka rubovima zastave. Makedonsko sunce predstavlja „novo sunce slobode“ (mkd. ново сонце на слободата), opevano i u makedonskoj himni Denes nad Makedonija
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Stevo Pendarovski

Predsednik Vlade
Oliver Spasovski

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
BIS Banka za međunarodna poravnanja
CEI Centralnoevropska inicijativa
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICGEB Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PFP Partnerstvo za mir
PCA Stalni arbitražni sud
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
UPU Univerzalna poštanska unija
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija


Pridruženi član
BIPM Međunarodni biro za mere
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija

Kandidat
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje

Saradnik
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja

Vizni režim
Za putovanje u Severnu Makedoniju viza nije potrebna za boravak do devedeset dana.

Bezbednosna situacija
Trenutna situacija u Republici Severnoj Makedoniji je mirna. Našim građanima koji nameravaju da putuju u Republiku Severnu Makedoniju preporučuje se da izbegavaju mesta masovnih okupljanja i demonstracija.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Putnici moraju da poseduju potvrdu o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin Republike Srbije koji ima odobren boravak u Makedoniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za makedonsku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Severna Makedonija


Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Dušanka Divjak - Tomić
Adresa: Pitu Guli 8, Skoplje, Severna Makedonija
Broj telefona: +389 (2) 3129-298, +389 (2) 3131-299, +389 (2) 3128-422, +389 (2) 3129-305
Broj faksa: +389 (2) 3129-427, +389 (2) 3131-428

Ambasada države Severna Makedonija u Srbiji
Adresa: Gospodar Jevremova 34
Broj telefona: +381 (11) 3284-924, Konzularno odeljenje: +381 (11) 3284-967
Broj faksa: +381 (11) 3285-076
Radno vreme: ponedeljak - petak: 09:00 – 16:00, Konzularno odeljenje: ponedeljak - petak: 10:00 - 13:30
Ambasador: Otpravnik poslova Mr. Aleksandar POPOVSKI


Kažu o sebi:

Severna Makedonija je jedna od najmlađih država u Evropi, koja je proglasila nezavisnost od Jugoslavije 1991. godine. Međutim, zbog spora sa Grčkom oko imena, zvanično je bila poznata kao Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM) do 2019. godine, kada je promenila ime u Republika Severna Makedonija.
Severna Makedonija je domovina mnogih prirodnih i kulturnih lepota, kao što su Ohridsko jezero, koje je najstarije i najdublje jezero u Evropi i deo svetske baštine UNESCO-a, Skopski akvadukt, koji je jedan od najvećih i najbolje očuvanih rimskih akvadukata na Balkanu, i Crkva Svetog Jovana Kanea, koja je sagrađena u 13. veku na litici iznad Ohridskog jezera i predstavlja simbol grada Ohrida.
Severna Makedonija je zemlja bogate istorije i nasleđa, koja seže od antičke Makedonije, preko srednjovekovnog Samuilovog carstva i Osmanskog carstva, do savremenog doba i borbe za nezavisnost. U zemlji se nalaze brojni arheološki lokaliteti, spomenici, muzeji i galerije koji svedoče o raznolikosti i bogatstvu makedonske kulture.
Severna Makedonija je zemlja raznovrsne etničke i verske strukture, u kojoj žive Makedonci, Albanci, Turci, Srbi, Romi, Vlasi i drugi narodi. Prema popisu iz 2002. godine, najveća verska zajednica je Pravoslavna crkva (64,8%), a slede Muslimani (33,3%), Katolici (0,4%) i drugi. Zemlja ima dva službena jezika: makedonski i albanski, a ostali jezici su u službenoj upotrebi u opštinama gde čine više od 20% stanovništva.
Severna Makedonija je zemlja sa kontinentalnom klimom, koja se razlikuje od regiona do regiona. Zime su hladne i vlažne, a leta topla i suva. Srednja godišnja temperatura je oko 11°C, a srednja godišnja količina padavina je oko 600 mm. Najtopliji meseci su jul i avgust, a najhladniji januar i februar. Zemlja se nalazi pod uticajem severnih vetrova (vardarac) koji donose hladnoću i suvoću.
Severna Makedonija se na severu graniči sa Srbijom na zapadu sa Albanijom, na jugu sa Grčkom i na istoku sa Bugarskom.