Organizacije
Naziv organizacije:

Afrička Unija

African Union

AU


Osnivanje:
08. jul 2001. godine, Durban, Južnoafrička Republika.

Sedište:
Adis Abeba, Etiopija

Ciljevi:
1. Postizanje većeg jedinstva među afričkim državama 2. očuvanje integriteta i nezavisnosti država 3. ubrzavanje političkih, socijalnih, ekonomskih integracija 4. podsticanje međunarodne saradnje 5. promocija demokratskih institucija i principa

https://au.int/en


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije