Organizacije
Naziv organizacije:

Organizacija islamske saradnje

Organization of Islamic Cooperation

OIC


Osnivanje:
25. septembar 1969. godine, Rabat, Maroko.

Sedište:
Džeda, Saudijska Arabija

Ciljevi:
Organizacija islamske saradnje (OIC) je druga po veličini međuvladina organizacija nakon Ujedinjenih nacija sa članstvom od 57 država raspoređenih na četiri kontinenta. Organizacija je kolektivni glas muslimanskog sveta. Ona nastoji da zaštiti i zaštiti interese muslimanskog sveta u duhu promovisanja međunarodnog mira i harmonije među različitim ljudima sveta. Organizacija je osnovana odlukom istorijskog samita koji je održan u Rabatu, Kraljevina Maroko, na 12. Rajab 1389 Hijra (25. septembra 1969.), nakon kriminalnog paljenja džamije Al-Aksa u okupiranom Jerusalimu. Godine 1970. održan je prvi sastanak islamske konferencije ministra spoljnih poslova (ICFM) u Džedi, koji je odlučio da uspostavi stalni sekretarijat u Džedi na čelu sa generalnim sekretarom organizacije. Dr. Iousef Ahmed Al-Othaimeen je 11. generalni sekretar koji je preuzeo dužnost u novembru 2016. godine. Prva Povelja OIC-a usvojena je na 3. sednici ICFM-a održanoj 1972. godine. Povelja je utvrdila ciljeve i principe organizacije i temeljne svrhe jačanja solidarnosti i saradnje među državama članicama. Tokom proteklih 40 godina, članstvo je poraslo od svojih članova osnivača sa 30 na 57 država. Povelja je dopunjena kako bi se držala koraka sa razvojem koji se odvijao širom sveta. Sadašnja Povelja OIC-a usvojena je na jedanaestom islamskom samitu održanom u Dakaru 13. i 14. marta 2008. godine kako bi postala stub buduće islamske akcije OIC-a u skladu sa zahtevima 21. veka. Organizacija ima jedinstvenu čast da podstiče ummet u jedinstveno telo i aktivno predstavlja muslimane, prihvatajući sve uzroke bliske srcima više od 1,5 milijardi muslimana sveta. Organizacija ima konsultativne i kooperativne odnose sa UN-om i drugim međuvladinim organizacijama kako bi zaštitila vitalne interese muslimana i radila na rešavanju sukoba i sporova koji uključuju države članice. Čuvajući prave vrednosti islama i muslimana, organizacija je poduzela različite korake kako bi uklonila pogrešne predrasude i snažno se zalagala za ukidanje diskriminacije muslimana u svim oblicima i manifestacijama. Države članice OIC-a se suočavaju sa mnogim izazovima u 21. veku i da se pozabave ovim izazovima, Treća vanredna sednica Islamskog samita održana u Mekki u decembru 2005. godine, postavila je plavu štampu pod nazivom Desetogodišnji program delovanja. Ona je uspešno okončana krajem 2015. godine. Od tada je usvojen program koji sledi za narednu deceniju (2016-2025). Novi program OIC-2025 usidren je u odredbama Povelje OIC-a i fokusiran je na 18 prioritetnih oblasti sa 107 ciljeva. Prioritetne oblasti uključuju pitanja mira i sigurnosti, Palestine i Al-Kuds, ublažavanje siromaštva, borbu protiv terorizma, investicije i finansije, sigurnost hrane, nauku i tehnologiju, klimatske promene i održivost, moderiranje, kulturu i međureligijsku harmoniju, osnaživanje žena, Zajednička islamska humanitarna akcija, ljudska prava i dobro upravljanje, između ostalog. Među ključnim telima OIC-a: Islamski samit, Veće ministara spoljnih poslova (CFM), Generalni sekretarijat, pored Odbora Al-Kuds i tri stalna odbora koji se bave naukom i tehnologijom, ekonomijom i trgovinom, te informacijama i kulturom. Postoje i specijalizovani organi pod zastavom OIC-a, uključujući Islamsku razvojnu banku i Islamsku obrazovnu, naučnu i kulturnu organizaciju, kao i pomoćne i pridružene organe koji igraju ključnu ulogu u jačanju saradnje u različitim oblastima među zemljama članicama OIC-a.
Izvor: www.oic-oci.org


https://www.oic-oci.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije