Planeta

Srbija

Lokalno vreme Beograd
Zvanični naziv:
Republika Srbija
Naziv na engleskom:
Serbia
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Srpski
Broj stanovnika:
8.738.371 (2020)
Religija:
Pravoslavci 85.8%
Katolici 5.5%
Muslimani 4.1%
Ostali 1.3%
Neopredeljeni 3.3%
Površina:
88.499 km2
Najviša tačka:
2.656 m, Djeravica
Najniža tačka:
35 m, reke Dunav i Timok
Dužina obale:
0 km (Srbija nema izlaz na more)
Dužina granice:
2.304 km
Države sa kojima se graniči:
1. Rumunija 531 km
2. Bosna i Hercegovina 345 km
3. Bugarska 344 km
4. Hrvatska 314 km
5. Mađarska 164 km
6. Crna Gora 233 km
7. Makedonija 261 km
8. Albanija 366 km

Valuta:
Srpski Dinar (RSD)
Pozivni broj:
+(381)
Važni telefoni:
Policija: 192
Hitna pomoć: 194
Vatrogasci: 193
Internet domen:
.rs
Državni praznik:
Dan državnosti, 15. februar
Opis praznika:
Predstavlja dan donošenja prvog ustava (Sretenjski ustav) 1835. godine.

Glavni grad:
Beograd
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
44.50N 20.37E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
0 km
Međunarodni aerodrom:
Aerodrom Nikola Tesla
Broj stanovnika glavnog grada:
1.659.440 (2011)
Površina glavnog grada:
3.253 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Zastava Republike Srbije postoji i koristi se kao Državna zastava i kao Narodna zastava, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini). Narodna zastava je trobojka horizontalno poređanih polja istih visina crvene, plave i bele boje. Državna zastava je trobojka horizontalno poređanih polja istih visina crvene, plave i bele boje, a preko svega, centra pomerenog ka jarbolu za jednu sedminu ukupne dužine zastave Mali grb Srbije. Trenutni izgled zastave je zvanično usvojen 11. novembra 2010. Dvoglavi orao znači da se uvažava i zemaljski i nebeski svet. On potiče iz Vizantije, a Srbija se u tom ključu duhovno razvijala tako da se to zadržalo i do danas.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Aleksandar Vučić

Predsednik Vlade
Ana Brnabić

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje
CEI Centralnoevropska inicijativa
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
DC Dunavska komisija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICGEB Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu Dunava
ICSG Međunarodna studijska grupa za bakar
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILZSG Međunarodna studijska grupa za olovo i cink
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
OIF Međunarodna organizacija francuskog govornog područja(Međunarodna organizacija frankofonije)
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PFP Partnerstvo za mir
PCA Stalni arbitražni sud
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
MONUSCO Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongo
UPU Univerzalna poštanska unija
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija

Posmatrač
SICA Centralno-američki integracioni sistem
Međunarodna energetska povelja
NAM Pokret nesvrstanih
Pacifička alijansa
WTO Svetska trgovinska organizacija
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Srbija


13/07/2020

InFoSePo

Institut za spoljnu i bezbednosnu politiku InFoSePo


03/05/2020

Mladi vole zelene patrole

Promocija zaštite životne sredine