Planeta

Turska

Lokalno vreme Ankara
Zvanični naziv:
Turska Republika
Naziv na engleskom:
Turkey
Kontinent:
Azija/Evropa
Zvanični jezik:
Turski
Broj stanovnika:
84.339.067 (2020)
Religija:
Muslimani 98.0%
Ostali 2.0%
Površina:
783.356 km2
Najviša tačka:
5.137 m, Ararat
Najniža tačka:
0 m, Sredozemno more
Dužina obale:
7.200 km
Dužina granice:
2.816 km
Države sa kojima se graniči:
1. Sirija 899 km
2. Iran 534 km
3. Irak 367 km
4. Jermenija 311 km
5. Gruzija 273 km
6. Bugarska 223 km
7. Grčka 192 km
8. Azerbejdžan 17 km

Valuta:
Turska Lira (TRY)
Pozivni broj:
+(90)
Važni telefoni:
Policija: 155, 112
Hitna pomoć: 112
Vatrogasci: 110, 112
Internet domen:
.tr
Državni praznik:
Dan republike (Cumhuriyet Bayramı), 29. oktobar
Opis praznika:
Praznik obeležava događaje od 29. oktobra 1923. godine, kada je Mustafa Kemal Ataturk izjavio da je Turska od danas postala republika. Turska je de facto bila republika od 23. aprila 1920., datuma osnivanja Velike narodne skupštine Turske, ali zvanična potvrda ove činjenice stigla je samo tri i po godine kasnije. 29. oktobra 1923. proglašen je status nacije kao republike, a službeno ime joj je proglašeno Turkiie Cumhuriieti ("Republika Turska"). Nakon toga održano je glasanje u Velikoj nacionalnoj skupštini, a Ataturk je izabran za prvog predsednika Republike Turske.

Glavni grad:
Ankara
Vremenska zona:
UTC/GMT +3:00
Geografska širina i dužina:
39.57N 32.54E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
1 164 km
Međunarodni aerodrom:
Ankara Esenboğa Havalimanı
Broj stanovnika glavnog grada:
4.868.000 (2013)
Površina glavnog grada:
24.521 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F

Zastava Turske sastoji se iz belog polumeseca i bele petokrake zvezde na crvenom polju. Zastava se naziva Ay Yıldız (doslovno, „mesec zvezda") ili al sancak("crveni barjak") na turskom. Zastava ima složeno poreklo s obzirom da je poznata iz ranog perioda istorije a praktično je identična poslednjoj zastavi Osmanskog carstva koja je usvojena 1844. godine. Jedina razlika je unekoliko promenjena razmera, zakonom iz 1936. godine. Simbol polumeseca i zvezde, danas uglavnom povezan sa islamom bio je korišćen na području Male Azije i od strane turskih naroda pre nastanka islama. Što se tiče crvene boje, poznato je da su Osmanlije koristile crvene zastave trouglastog oblika još od 1383. godine, a da se oblik promenio u četvorougao tokom istorije.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Redžep Tajip Erdogan

Predsednik Vlade
Redžep Tajip Erdogan

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
UNAMID Hibridna operacija Afričke unije / Ujedinjenih nacija u Darfuru
AG Australijska grupa
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CICA Konferencija o merama interakcije i izgradnje poverenja u Aziji
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CE Savet Evrope
D-8 Osmica u razvoju
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena
ECO Organizacija za ekonomsku saradnju
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
ECLAC Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Latinsku Ameriku i Karibe
EUMETSTAT Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUROFIMA Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FATF Radna grupa za finansijske akcije
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
G - 20 Grupa 20
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICGEB Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologiju
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEA Međunarodna agencija za energiju
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILZSG Međunarodna studijska grupa za olovo i cink
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
IDB Islamska banka za razvoj
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
NEA Agencija za nuklearnu energiju
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIV Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIC Organizacija islamske saradnje
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
PCA Stalni arbitražni sud
SCO Šangajska organizacija za saradnju
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNMIK Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu
UNIFIL Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu
UNMISS Misija Ujedinjenih nacija u Republici Južni Sudan
UNRWA Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad Palestinskih izbeglica na Bliskom istoku
UPU Univerzalna poštanska unija
WCO Svetska carinska organizacija
WFTU Svetska federacija sindikata
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
UNWTO Svetska turistička organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet

Regionalni član
AIIB Azijska investiciona banka za infrastrukturu

Neregionalni član
AfDB Afrička Razvojna Banka Grupa
ADB Azijska razvojna banka

Pridruženi član
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
Pariski klub

Posmatrač
SICA Centralno-američki integracioni sistem
CPLP Zajednica zemalja portugalskog jezika
CBSS Veće Baltičkh država
Pacifička alijansa

Partner
IGAD Međuvladina uprava za razvoj
PIF Forum pacifičkih ostrva

Vizni režim
Viza nije potrebna za putovanje u Tursku i boravak do devedeset dana u periodu od šest meseci računajući od dana prvog ulaska.

Bezbednosna situacija
Bezbednosna situacija u Turskoj je već duži period stabilna i nisu zabeleženi teroristički napadi. Što se tiče turističkih centara i velikih gradova, važe ista pravila predostrožnosti kao i u bilo kojoj evropskoj zemlji, odnosno mere opreza od sitnih krađa. Umerena predostrožnost preporučuje se u pojedinim provincijama na jugoistoku zemlje, posebno u zoni gde je u toku akcija čišćenja terorističkih elemenata povezanih sa tzv. Radničkom partijom Kurdistana (PKK), o čemu se javnost redovno obaveštava. Situacija na potezu uz granicu sa Sirijom generalno je stabilna, ali na potezu uz granicu sa Irakom povremeno postoji rizik od prekograničnih dejstava. I pored činjenice da je stopa uličnog kriminala u Turskoj relativno niska, potreban je dodatni oprez tokom boravka na turističkim destinacijama (Istanbul - Trg Taksim, Palata Sultan Ahmet, ulice u okolini Kapli čaršije i Bazara začina) i u većim primorskim mestima.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
U Turskoj trenutno nema područja zahvaćenih epidemijama zaraznih bolesti, niti postoji obaveza vakcinacije pred dolazak u zemlju. Sanitarni uslovi u turskim hotelskim kapacitetima su veoma dobri i mogu se porediti sa onima u bilo kom drugom delu razvijenog sveta. Jedino upozorenje odnosi se na kvalitet vode iz vodovoda, koji uglavnom nije na zadovoljavajućem nivou, te se preporučuje da se ista koristi isključivo za održavanje lične higijene i druge tehničke potrebe, a da se za piće koristi isključivo flaširana voda. Preporuka je da se pre putovanja obezbedi putno zdravstveno osiguranje.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Opšta situacija
Kao specifičnost, ukazujemo da su uvreda turske države, lika i dela Ataturka, vlade, zastave i snaga bezbednosti kažnjivi po turskim propisima. Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Vozačka dozvola
Tretira vozačke dozvole Republike Srbije kao važeće za vreme privremenog boravka ili tranzita. Ukoliko se duže boravi u Turskoj, uz posedovanje vozačke dozvole, potrebno je imati i overeni prevod originala vozačke dozvole, overen od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Turska

11/16/2023

Zašto je Bliski istok važan globalno, a zašto za Srbiju?

Bliski istok: Regija od velikog značaja za Srbiju


Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Zoran Marković
Adresa: Yazanlar Sokak No. 1 P.K.2806691 Kavaklidere, Ankara, Turska
Broj telefona: +90 (312) 4260-236, +90 (312) 4262-432
Broj faksa: +90 (312) 4278-345

Konzulat Republike Srbije
Lokacija konzulata: Istanbul
Konzul: Ivana Pejović
Adresa: Geyikli sokak no. 1, Levent Mah. Besiktas, 34330 Istanbul
Broj telefona: +90 (212) 2137-686
Broj faksa: +90 (212) 2135-403

Ambasada države Turska u Srbiji
Adresa: Krunska 1
Broj telefona: +381 (11) 3332-400
Broj faksa: +381 (11) 3332-433
Radno vreme: ponedeljak - petak: 08:00 – 12:30, 13:30 - 18:00, Konzularno odeljenje: ponedeljak - petak: 09:00 - 18:00
Ambasador: Mr. Tanju BİLGİÇ


Kažu o sebi:

Turska je najveći proizvođač lešnika na svetu, sa oko 80% svetske proizvodnje. Lešnici se koriste za pravljenje čokolade, kolača, sladoleda i drugih poslastica. Takođe su bogati proteinima, vlaknima i antioksidantima.
Nacionalni cvet Turske je tulipan, koji potiče iz ove zemlje. Tulipani su bili veoma popularni u Osmanskom carstvu, gde su se gajili u raznim bojama i oblicima. Tulipani su simbolisali bogatstvo, ljubav i sreću. Kasnije su preneti u Evropu, gde su izazvali “tulipansku groznicu” u 17. veku.
Istanbul je jedini grad na svetu koji se nalazi na dva kontinenta: Evropi i Aziji. Grad je podeljen Bosforom, moreuz koji spaja Crno i Mramorno more. Istanbul je bio glavni grad tri velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Osmanskog. Danas je najveći i najnaseljeniji grad u Turskoj, sa oko 15 miliona stanovnika.
Turska je domovina svetog Nikole, poznatog i kao Deda Mraz ili Božić Bata. On je rođen u gradu Patara na jugozapadu Turske u 4. veku. Bio je hrišćanski sveštenik i biskup koji je bio poznat po svojoj dobroti i čudima. Njegovi ostaci se čuvaju u crkvi u gradu Demre.
Turska ima jedinstvenu kulturnu baštinu koja je pod uticajem raznih civilizacija koje su ovde živele ili prolazile. Turska kuhinja je jedna od najraznovrsnijih i najukusnijih na svetu, sa jelima kao što su kebab, baklava, dolma, burek i jogurt. Turska muzika i ples takođe odražavaju bogatstvo i raznolikost turskog naroda.
Turska ima veoma zanimljivu i složenu istoriju koja seže hiljadama godina unazad. Ova zemlja je bila centar mnogih carstava i civilizacija, kao što su Hetiti, Frigijci, Lidijci, Persijanci, Grci, Rimljani, Vizantijci, Mongoli, Seldžuci, Osmanlije i drugi. Turska je takođe bila poprište mnogih ratova, revolucija i promena.
Nakon raspada Osmanskog carstva posle Prvog svetskog rata, Turska je postala republika pod vođstvom Mustafe Kemala Ataturka, koji je sproveo brojne reforme kako bi modernizovao i sekularizovao zemlju. Turska je danas demokratska i laička država koja teži da postane članica Evropske unije. Turska je takođe važan regionalni i globalni akter u politici, ekonomiji i kulturi.
Turska se graniči sa osam zemalja: Grčkom, Bugarskom, Gruzijom, Jermenijom, Iranom, Irakom, Sirijom i Azerbejdžanom (preko enklave Nahčivan). Turska ima pristup četiri mora: Crnom, Mramornom, Egejskom i Sredozemnom. Turska ima različite geografske regije i klime, od planina i visoravni do obala i ravnica. Turska je bogata prirodnim lepotama i resursima, kao i kulturnim i istorijskim spomenicima.