Planeta

Velika Britanija

Lokalno vreme London
Zvanični naziv:
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske
Naziv na engleskom:
United Kingdom
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Engleski
Broj stanovnika:
67.886.011 (2020)
Religija:
Protestanti 48.3%
Katolici 14.3%
Muslimani 4.8%
Hindusi 1.4%
Ostali 3.4%
Neopredeljeni 27.8%
Površina:
243.610 km2
Najviša tačka:
1.343 m, Ben Nevis
Najniža tačka:
-4 m, The Fens
Dužina obale:
12.429 km
Dužina granice:
443 km
Države sa kojima se graniči:
1. Irska 443 km

Valuta:
Briranska Funta (GBP)
Pozivni broj:
+(44)
Važni telefoni:
Policija: 112
Hitna pomoć: 112
Vatrogasci: 112
Internet domen:
.uk
Državni praznik:
Druga subota u junu
Opis praznika:
Britanski nacionalni dan je predloženi zvanični nacionalni dan za Ujedinjeno Kraljevstvo i proslava Britanije. Trenutno Ujedinjeno Kraljevstvo nema nijedan službeni nacionalni dan, mada se u neke svrhe koristi službeni rođendan kraljice.

Glavni grad:
London
Vremenska zona:
UTC/GMT offset
Geografska širina i dužina:
51.36N 00.05W
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
1 705 km
Međunarodni aerodrom:
Heathrow Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
8.278.251 (2011)
Površina glavnog grada:
1.570 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
G

Zastava Ujedinjenog Kraljevstva često zvana и Union Jack, kombinacija je zastava triju konstitutivnih delova zemlje godine 1801. kada je službeno proglašena: engleskog krsta svetog Đorđa, škotskog krsta svetog Andrije i irskog krsta Svetog Patrika (kojeg su sami Irci retko koristili). Prva je verzija ove zastave, bez zastave Svetog Patrika, nastala kraljevskom uredbom 1606. nakon što je 1603. škotski kralj Džejms VI postao i kralj Engleske (kao Džejms I) i tako ujedinio dva kraljevstva u personalnu uniju. Upotreba ove zastave bila je isprva ograničena na brodove, a na kopnu je korišćena zastava pojedinog kraljevstva. Godine 1707. Zakonima o uniji kojim je stvoreno Kraljevstvo Velike Britanije propisana je i upotreba zastave na kopnu. Godine 1801. stupili su na snagu novi Akt o uniji iz 1800. kojim su ujedinjena Kraljevstva Velike Britanije i Irske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Već postojećoj zastavi dodan je krst Svetog Patrika tako da su dotada beli dijagonalni krakovi razdijeljeni u belu i crvenu polovinu sa belim rubom koji ih je, prema heraldičkimpravilima, razdvajao od plave. Službeno, Union Jack je prvenstveno kraljevska zastava, a njena upotreba kao narodne zastave tradicionalnog je karaktera. Upotreba zastave na moru strogo je propisana; civilni brodovi ne smeju je koristiti i moraju umesto nje vioriti crvenu zastavu sa Union Jack u gornjem levom uglu.
Državno uređenje:
Parlamentarna monarhija

Kralj
Čarls Treći

Predsednik Vlade
Riši Sunak

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
AG Australijska grupa
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
C Komonvelt
CD Zajednica demokratija
CEMT Evropska konferencija ministara transporta
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CE Savet Evrope
EMU Ekonomska i monetarna unija
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
ECMWF Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
ECLAC Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Latinsku Ameriku i Karibe
EIB Evropska investiciona banka
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
ESA Evropska svemirska agencija
EUMETSTAT Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita
EURAMET Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta
EUROCONTROL Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FATF Radna grupa za finansijske akcije
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
G - 10 Grupa 10
G - 20 Grupa 20
G - 5 Grupa 5
G - 7 Grupa 7
G - 8 Grupa 8
IADB Interamerička banka za razvoj
Međunarodna energetska povelja
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICJ Međunarodni sud pravde
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEA Međunarodna agencija za energiju
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ISO-SUGAR Međunarodna organizacija za šećer
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
NEA Agencija za nuklearnu energiju
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
OTIF Međunarodna organizacija za železnički transport
Pariski klub
PCA Stalni arbitražni sud
UN Ujedinjene nacije
UNICEF Dečji fond Ujedinjenih nacija
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNITAR Institut za obuku i istraživanje Ujedinjenih nacija
UNMISS Misija Ujedinjenih nacija u Republici Južni Sudan
MINUSMA Multidimenzionalna integrisana misija Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Maliju
MONUSCO Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongo
UNFICYP Mirovne snage Ujedinjenih nacija na Kipru
UNFPA Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNRWA Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad Palestinskih izbeglica na Bliskom istoku
Savet za starateljstvo Ujedinjenih nacija
UPU Univerzalna poštanska unija
WCO Svetska carinska organizacija
WFP Svetski program za hranu
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet

Neregionalni član
AfDB Afrička Razvojna Banka Grupa
ADB Azijska razvojna banka
AIIB Azijska investiciona banka za infrastrukturu
CDB Karibska banka za razvoj

Stalni član
UNSC Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija

Posmatrač
Arktički savet
SICA Centralno-američki integracioni sistem
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
CBSS Veće Baltičkh država
Pacifička alijansa

Partner
IGAD Međuvladina uprava za razvoj
PIF Forum pacifičkih ostrva

Saradnik
EITI Inicijativa za transparentnost ekstraktivne industrije

Vizni režim
Za putovanje u Veliku Britaniju je potrebna viza. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Potrebna dokumenta: Putna isprava koja važi najmanje devedeset dana od dana izdavanja vize, fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm. popunjen zahtev za vizu, pozivno pismo, dokaz o boravku u Velikoj Britaniji (dozvola boravka, viza), rezervacija povratne karte, dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji, zdravstveno osiguranje, taksa za vizu.

Bezbednosna situacija
Prema proceni britanskog MUP-a, trenutni nivo opasnosti od međunarodnog terorizma za Veliku Britaniju je znatan. Nemamo saznanja koja bi ukazivala na potrebu odlaganja putovanja. Iako se Velika Britanija smatra bezbednom zemljom, opasnost od kriminalnih radnji je prisutna i to posebno u predgrađima većih gradova. Najčešće se radi o slučajevima dzeparenja na mestima koja su od interesa za turiste, ali su moguće i prevare u menjačnicama.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Na teritoriji Velike Britanije trenutno ne postoje područja na kojima vladaju epidemije ili zarazne bolesti. Građanima Srbije nije potrebna vakcinacija pre ili nakon putovanja u Veliku Britaniju. Putnici iz Srbije koji tokom boravka u Velikoj Britaniji imaju akutne zdravstvene probleme mogu se, prema bilateralnom Sporazumu o socijalnom osiguranju, obratiti lokalnim zdravstvenim stanicama i biće oslobođeni plaćanja troškova hitne zdravstvene zaštite, uključujući i troškove bolničkog lečenja za urgentna stanja koja su nastupila nakon dolaska u Veliku Britaniju. Ukoliko se međutim radi o hroničnom oboljenju, čije se stanje pogoršalo nakon dolaska u Veliku Britaniju, putnik će morati da snosi troškove pružene zdravstvene usluge. Pre putovanja, pribavite informaciju preko nadležne službe socijalnog osiguranja u Srbiji o uslovima zdravstvenog osiguranja tokom boravka u Velikoj Britaniji. Opšta sanitarana situacija je dobra. Voda sa česme se može korisiti za piće.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Opšta situacija
Preporučljivo je izbegavati svaki fizički kontakt ili započinjanje razgovora sa decom, deljenje komplimenata roditeljima, slikanje dece i sl. Izbegavati neproverene firme i ponude koje izgledaju suviše povoljno. Novac za usluge nikada ne uplaćivati na pr

Vozačka dozvola
Državljani Republike Srbije tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji (maksimum do dvanaest meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Veliku Britaniju i ukoliko su ta vozila registrovana van Velike Britanije. Ukoliko je u pitanju boravak duži od dvanaest meseci, podnosi se zahtev za britansku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira da li je na starom ili novom obrascu.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Velika Britanija


5/22/2020

Sudar dve imperije

Sukob dve snažne žene

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Aleksandra Joksimović
Adresa: 28 Belgrave Square, London SW1X 8QB, Velika Britanija
Broj telefona: +44 (20) 7235-9049
Broj faksa: +44 (20) 7235-7092

Ambasada države Velika Britanija u Srbiji
Adresa: Resavska 46
Broj telefona: +381 (11) 3060-900
Broj faksa: +381 (11) 3061-070
Radno vreme: ponedeljak - četvrtak: 08:00 – 16:30, petak: 08:00 - 13:00
Ambasador: Mr. Denis Edward Peter Paul KEEFE


Kažu o sebi:

Britanija je ostrvo u severozapadnoj Evropi koje čine tri države: Engleska, Škotska i Vels. Njena istorija je bogata i raznovrsna, od praistorijskih naselja i keltskih plemena, preko rimskog osvajanja i anglosaksonskih kraljevstava, do normanskih osvajača i britanske imperije.
Britanija je bila ujedinjena kao Kraljevstvo Velika Britanija 1707. godine, kada su se Engleska i Škotska spojile u jednu državu. Godine 1801. se pridružila i Irska, formirajući Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske. Međutim, nakon irskog rata za nezavisnost, veći deo Irske je napustio uniju 1922. godine, ostavljajući samo Severnu Irsku kao deo Ujedinjenog Kraljevstva.
U 20. veku, Britanija je bila jedna od glavnih svetskih sila, sa velikim uticajem u politici, kulturi, ekonomiji i nauci. Britanija je bila saveznik SAD-a u oba svetska rata i u Hladnom ratu, kao i članica NATO-a i Zajednice naroda. Godine 1973. je pristupila Evropskoj ekonomskoj zajednici, koja se kasnije pretvorila u Evropsku uniju. Međutim, 2016. godine je odlučila da napusti EU nakon referenduma o tzv. Brexitu.
Velika Britanija ima najstariji parlament na svetu, koji datira još iz XIII veka. Parlament se sastoji od dva doma: Donjeg doma ili Predstavničkog doma i Gornjeg doma ili Domu lordova. Kraljica je formalni šef države, ali nema stvarnu političku moć.
Velika Britanija ima najkraći let na svetu koji traje između 47 sekundi i 2 minuta između Vestreja i Papa Vestreja na Orknijskim ostrvima (arhipelag sastavljen od jednog većeg i sedamdesetak manjih ostrva na oko 10 kilometara od Škotske).
Velika Britanija je najveće ostrvo u Evropi i deveto najveće na svetu. Njeno ime znači “zemlja uglova” i potiče od keltskog plemena Britona.
Velika Britanija je povezana s kontinentalnom Evropom podvodnim tunelom koji se zove Eurotunel. To je najduži podvodni železnički tunel na svetu, koji je završen 1993. godine. Razdaljina između dve zemlje je oko 50 km.
Velika Britanija ima mnoge neobične i zabavne tradicije, kao što je godišnja trka za kotrljajućim sirom. To je događaj kada se kotur sira težine oko 4 kg baci sa vrha brda, a takmičari pokušavaju da ga uhvate. Nagrada je, naravno, sir.
Velika Britanija je bila prva industrijska nacija na svetu i imala je veliki uticaj na svetsku istoriju i kulturu. Njen bivši kolonijalni imperij je obuhvatao skoro četvrtinu svetske teritorije i stanovništva. Danas je Velika Britanija članica NATO-a, Ujedinjenih nacija i Komonvelta.
Velika Britanija je bila centar najvećeg kolonijalnog carstva u istoriji, koje se prostiralo na 20% površine sveta i sadržalo četvrtinu svetske populacije u 18. i 19. veku. Britansko carstvo je imalo veliki uticaj na svetsku politiku, ekonomiju, kulturu i jezik.
Velika Britanija je dom mnogih poznatih ličnosti iz različitih oblasti, kao što su književnost, nauka, muzika i sport. Neki od njih su Vilijam Šekspir, Čarls Dikens, Isak Njutn, Čarls Darvin, Džon Lenon, Dejvid Bouvi, Elton Džon, Vinston Čerčil, Margaret Tačer, Elizabeta II, Bitlsi, Kvin, Danijel Krejg i Ema Votson i mnogi drugi.
Velika Britanija ima bogatu i raznovrsnu kulturnu baštinu koja se ogleda u njenim običajima, festivalima, gastronomiji i humoru. Neki od tipičnih britanskih simbola su crveni autobusi, crvene telefonske govornice, crni taksiji, Big Ben, Bakingemska palata, čaj sa mlekom, riba i pomfrit, pabovi i fudbal.
Istorija Velike Britanije je veoma duga i složena. Prvi tragovi ljudskog prisustva na ostrvu datiraju iz paleolita. Tokom vekova su ga naseljavali različiti narodi kao što su Kelti, Rimljani, Anglosaksonci, Vikingi i Normani. U srednjem veku su se formirale tri kraljevine: Engleska, Škotska i Vels. U 16. veku je došlo do reformacije i stvaranja Anglikanske crkve. U 17. veku je izbio građanski rat između rojalista i parlamentaraca koji je doveo do smene dinastija i uspostavljanja ustavne monarhije. U 18. veku je došlo do ujedinjenja Engleske i Škotske u Kraljevinu Veliku Britaniju i početka industrijske revolucije. U 19. veku je Velika Britanija postala najmoćnija svetska sila zahvaljujući svojoj trgovini, pomorstvu i kolonijama. U 20. veku je Velika Britanija učestvovala u oba svetska rata kao saveznica Francuske i SAD-a. Posle rata je došlo do dekolonizacije i gubitka imperijalne moći. U drugoj polovini 20. veka je Velika Britanija postala članica Evropske ekonomske zajednice (EEZ), koja se kasnije pretvorila u Evropsku uniju (EU). U 21. veku je Velika Britanija suočena sa izazovima kao što su terorizam, imigracija, multikulturalizam i Bregzit.
Velika Britanija se graniči sa Irskom na zapadu, a sa ostalim zemljama je odvojena morem. Na severu je Severno more, na istoku je Lamanš, na jugu je Engleski kanal, a na zapadu je Atlantski okean i Keltsko more.
Velika Britanija ima umerenu, izrazito okeansku vlažnu klimu s malim godišnjim kolebanjima temperature. Na klimu osim geografske širine utiču Atlantski okean i topla Golfska struja, te položaj između maritimnih polarnih vazdušnih masa sa severozapada i kontinentalnih polarnih s istoka, i povremeno kontinentalnih tropskih s juga.