Organizacije
Naziv organizacije:

Baltička Skupština

Baltic Assembly

BA


Osnivanje:
12. maj 1990. godine.

Sedište:
Riga, Letonija

Ciljevi:
Detaljno raspravljanje o svim pitanjima saradnje između Baltičkih država.

https://www.baltasam.org/en/


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije