Organizacije
Naziv organizacije:

Evroazijska ekonomska unija

Eurasian Economic Union

EAEU


Osnivanje:
29. maj 2014. godine. stupila na snagu 01. januara 2015. godine.

Ciljevi:
Evroazijska ekonomska unija je međunarodna organizacija za regionalnu ekonomsku integraciju. Ima međunarodni pravni subjektivitet i uspostavljen je Ugovorom o Evroazijskoj ekonomskoj uniji. EAEU omogućava slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i radne snage, vodi koordiniranu, harmonizovanu i jedinstvenu politiku u sektorima određenim Ugovorom i međunarodnim sporazumima unutar Unije. Države članice Evroazijske ekonomske unije su Republika Armenija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Republika Kirgistan i Ruska Federacija. Unija je stvorena da sveobuhvatno unapredi, podigne konkurentnost i saradnju između nacionalnih ekonomija, i da promoviše stabilan razvoj kako bi podigla životni standard naroda država članica.
Izvor: www.eaeunion.org


http://www.eaeunion.org/?lang=en


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije