Organizacije
Naziv organizacije:

Generalna konfederacija sindikata

General Confederation of Trade Unions

GCTU


Osnivanje:
16. april 1992. godine.

Ciljevi:
Učvršćivanje sindikalne akcije u cilju zaštite socijalnih i radnih prava i interesa građana, da pomogne u osiguranju prava i garancija sindikata i da ojača međunarodnu sindikalnu solidarnost.
Izvor: CIA world factbook


http://en.vkp.ru/news/index.html

Napomena:
PROVERITI


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije