Organizacije
Naziv organizacije:

Evroatlantsko partnersko veće

Euro-Atlantic Partnership Council

EAPC


Osnivanje:
08. november 1991. godine, efektivno 20. december 1991. godine.

Ciljevi:
Da razgovara o saradnji na zajedničkim političkim i bezbednosnim pitanjima.
Izvor: CIA world factbook


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije