Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska svemirska agencija

European Space Agency

ESA


Osnivanje:
31. maj 1975. godine.

Sedište:
Pariz, Francuska

Ciljevi:
Evropska svemirska agencija (ESA) je evropska kapija u svemir. Njegova misija je da oblikuje razvoj kapaciteta Evrope u svemiru i osigura da ulaganja u svemir i dalje donose koristi građanima Evrope i sveta.
Izvor: www.esa.int


https://www.esa.int/ESA


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije