Organizacije
Naziv organizacije:

Grupa 6

Group of 6

G - 6


Osnivanje:
22. maj 1984. godine.

Ciljevi:
Cilj ove organizacije je bilo nuklearno razoružanje. Takođe poznata kao Groupe des Sik sur le Desarmement.

Napomena:
Ne treba je mešati sa Velikih šest


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije