Organizacije
Naziv organizacije:

Program saradnje u južnoj Aziji

South Asia Co-operative Environment Program

SACEP


Osnivanje:
Januar 1983. godine.

Sedište:
Kolombo, Šri Lanka

Ciljevi:
Misija SACEP-a je da promoviše regionalnu saradnju u južnoj Aziji u oblasti životne sredine, kako prirodne tako i ljudske u kontekstu održivog razvoja i pitanja ekonomskog i društvenog razvoja koji takođe utiču na životnu sredinu i obrnuto; da podrži očuvanje i upravljanje prirodnim resursima u regionu i da blisko sarađuje sa svim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama, vladinim i nevladinim, kao i stručnjacima i grupama angažovanim na takvim naporima za saradnju i očuvanje.
Izvor: www.sacep.org


http://www.sacep.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije