Organizacije
Naziv organizacije:

Pokret nesvrstanih

Nonaligned Movement

NAM


Osnivanje:
1961. godine, Beograd, Jugoslavija

Sedište:
Džakarta, Indonezija

Ciljevi:
Pokret nesvrstanih (NAM) je najveći forum za političku koordinaciju i konsultacije nakon i unutar Ujedinjenih nacija, sastavljen od 120 država članica iz zemalja u razvoju. Postoji i 17 zemalja i 10 međunarodnih organizacija koje imaju status posmatrača. Pokret nesvrstanih (NAM) radi sa jedinstvenog, nehijerarhijskog, rotirajućeg i participativnog stanovišta, sa namerom da omogući svakoj državi članici, bez diferencijacije ili diskriminacije bilo koje vrste, da se uključi u odlučivanje o globalnim i političkim procesima. Pokretom rukovodi predsedavajući koji se rotira svake tri godine, trenutno je Azerbejdžan, kojoj pomaže i / ili savetuje bivši predsedavajući Pokreta. Trojka predstavlja prošlost, sadašnjost i budućnost Pokreta. Pokret nesvrstanih (NAM) zvanično je osnovan 1961. godine na Beogradskom samitu, čiji je domaćin bio predsednik Josip Broz Tito, nakon rasprave koja je pokrenuta tokom Afro-azijske konferencije 1955. godine, čiji je domaćin bio predsednik Sukarno, a koja je rezultirala usvajanjem Bandungovih principa koji do danas služe kao svrha i ciljevi politike nesvrstanosti, i koji su vodili odnose između velikih i malih nacija. Za osnivače i istorijske vođe Pokreta smatraju se: Josip Broz Tito (predsjednik Jugoslavije), Gamal Abdel Nasser (predsjednik Egipta), Javaharlal Nehru (premijer Indije), Sukarno (predsjednik Indonezije), i Kvame Nkrumah (predsjednik Gane), koji je odlučio da ga proglasi pokretom, u cilju izbegavanja birokratskih implikacija međunarodne organizacije. Pokret nesvrstanih (NAM) osnovan je usred kolapsa kolonijalnog sistema i emancipatorske borbe potlačenih naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike, Kariba i drugih regiona sveta, i na visini hladni rat. Na početku pokreta, njegove akcije i nastojanja činili su ključni faktor u procesima dekolonizacije, koji su tada doveli do postizanja slobode i nezavisnosti mnogih zemalja i naroda, te do formiranja novih država, koje su potom postale deo od toga. Pored toga, tokom svojih gotovo 60 godina postojanja, Pokret nesvrstanih (NAM) odigrao je važnu ulogu u jačanju međunarodnog mira i sigurnosti, u okviru svog stalnog nastojanja da uspostavi mirniji i prosperitetniji svet. Pokret nesvrstanih (NAM) koordinira i artikuliše svoj rad, aktivnosti, pozicije i napore preko političkog tela: njegovog Koordinacionog biroa, sastavljenog od 120 država članica Pokreta i kojim predsedava predsedavajući sjedišta Pokreta, koji se nalazi u sedištu Ujedinjenih nacija, u Njujorku, a to je povereno i proceni rada različitih radnih grupa i komiteta Pokreta. Pokret nesvrstanih (NAM) svoje odluke donosi konsenzusom, što povećava jedinstvo i solidarnost među državama članicama Pokreta. Takva praksa pretpostavlja razumevanje i poštovanje različitih gledišta, uključujući i neslaganje i podrazumeva međusobno prilagođavanje na osnovu kojeg se sporazum može proizvesti iskrenim procesom prilagođavanja među zemljama članicama u pravom duhu nesvrstanosti. Istorijski, države članice Pokreta su pokazale svoju sposobnost da prevaziđu svoje razlike i pronašle zajedničku osnovu za akciju koja vodi ka međusobnoj saradnji i podržavanju njihovih zajedničkih vrednosti.
Izvor: www.mnoal.org


https://mnoal.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije