Planeta

Sjedinjene Američke Države

Lokalno vreme Vašington
Zvanični naziv:
Sjedinjene Američke Države
Naziv na engleskom:
United States of America
Kontinent:
Severna Amerika
Zvanični jezik:
Engleski
Broj stanovnika:
331.002.651 (2020)
Religija:
Protestanti 50.1%
Katolici 24.3%
Ostali 9.2%
Neopredeljeni 16.4%
Površina:
9.826.630 km2
Najviša tačka:
6.190 m, Denali (Mount McKinley)
Najniža tačka:
-86 m, Dolina smrti
Dužina obale:
19.924 km
Dužina granice:
12.048 km
Države sa kojima se graniči:
1. Kanada 8.893 km (uključujući i granicu sa Aljaskom 2.477 km)
2. Meksiko 3.155 km

Valuta:
Američki Dolar (USD)
Pozivni broj:
+(1)
Važni telefoni:
Policija: 911
Hitna pomoć: 911
Vatrogasci: 911
Internet domen:
.us
Državni praznik:
Dan nezavisnosti, 04. jul
Opis praznika:
Predstavlja dan usvajanja Deklaracije o nezavisnosti i nezavisnost od Velike Britanije 1776. godine

Glavni grad:
Vašington
Vremenska zona:
UTC/GMT -5:00
Geografska širina i dužina:
39.91N 77.02W
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
7 622 km
Međunarodni aerodrom:
Dulles International Airport
Broj stanovnika glavnog grada:
599.657
Površina glavnog grada:
177 km2

Voltaža i frekvencija struje:
120V - 60Hz
Tip utičnice:
A, B

Zastava Sjedinjenih američkih država (engl. Flag of the United States) se sastoji od 13 jednakih crveno-belih linija sa plavim pravougaonikom u gornjem levom uglu na kojem se nalazi 50 zvezda. Zvezde se nalaze u 9 horizontalnih redova sa po 6 ili 5 zvezda po jednom redu (naizmenično). Smatra se da je kreator zastave Betsi Ros. Pedeset zvezda predstavljaju 50 američkih saveznih država, a trinaest pruga predstavljaju 13 kolonija koje su se pobunile protiv britanske krune i time postale nezavisne 1776. godine. Neki od nadimaka zastave su Zastava zvezda i pruga.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Donald Tramp

Predsednik Vlade
Donald Tramp

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
Arktički savet
ARF Regionalni forum ASEAN (Asocijacija nacija jugoistočne Azije)
APEC Azijsko-pacifička ekonomska saradnja
AG Australijska grupa
ANZUS Ugovor o bezbednosti Australije, Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država
BIS Banka za međunarodna poravnanja
BIPM Međunarodni biro za mere
CP Kolombo plan
CD Zajednica demokratija
EAS Istočno Azijski Samit
EAPC Evroatlantsko partnersko veće
EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj
ECLAC Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Latinsku Ameriku i Karibe
FATF Radna grupa za finansijske akcije
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
G - 10 Grupa 10
G - 20 Grupa 20
G - 5 Grupa 5
G - 7 Grupa 7
G - 8 Grupa 8
IADB Interamerička banka za razvoj
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICC Međunarodna privredna komora
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICSG Međunarodna studijska grupa za bakar
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IEA Međunarodna agencija za energiju
IEC Međunarodna elektrotehnička komisija
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
IHO Međunarodna hidrografska organizacija
ILZSG Međunarodna studijska grupa za olovo i cink
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMSO Međunarodna organizacija za mobilni satelit
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
IOM Međunarodna organizacija za migracije
IRENA Medjunarodna agencija za obnovljivu energiju
ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITSO Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
MIGA Multilateralna agencija za garancije investicija
NAFTA Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini
NATO Organizacija Severnoatlantskog ugovora
NEA Agencija za nuklearnu energiju
NSG Nuklearna grupa dobavljača
OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OAS Organizacija američkih država
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
OIML Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju
Pariski klub
PCA Stalni arbitražni sud
UN Ujedinjene nacije
UNICEF Dečji fond Ujedinjenih nacija
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNDP Program Ujedinjenih nacija za razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNEP Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UNHCR Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNITAR Institut za obuku i istraživanje Ujedinjenih nacija
UNMISS Misija Ujedinjenih nacija u Republici Južni Sudan
MINUSMA Multidimenzionalna integrisana misija Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Maliju
MONUSCO Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongo
UNFPA Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNRWA Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad Palestinskih izbeglica na Bliskom istoku
UNTSO Organizacija Ujedinjenih nacija za nadzor primirja
Savet za starateljstvo Ujedinjenih nacija
UPU Univerzalna poštanska unija
WCL Svetska konfederacija rada
WCO Svetska carinska organizacija
WFP Svetski program za hranu
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
WMO Svetska meteorološka organizacija
WTO Svetska trgovinska organizacija
ZC Zinger komitet


Neregionalni član
AfDB Afrička Razvojna Banka Grupa
ADB Azijska razvojna banka

Stalni član
UNSC Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija

Posmatrač
BSEC Organizacija Crnomorske ekonomske saradnje
SICA Centralno-američki integracioni sistem
CICA Konferencija o merama interakcije i izgradnje poverenja u Aziji
CE Savet Evrope
CBSS Veće Baltičkh država
CERN Evropska organizacija za nuklearna istraživanja
Međunarodna energetska povelja
Pacifička alijansa
SAARC Udruženje za regionalnu saradnju Južne Azije

Partner
ASEAN Asocijacija nacija jugoistočne Azije
SELEC Konvencija Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi
IGAD Međuvladina uprava za razvoj
PIF Forum pacifičkih ostrva

Saradnik
EITI Inicijativa za transparentnost ekstraktivne industrije

Vizni režim
Potrebna je viza za putovanje u Sjedinjene Američke Države.. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza. Potrebna dokumenta: Fotografija dimenzija 5cm x 5cm (Slika mora biti kvadratnog oblika minimalnih dimenzija 600×600 pixela, a maksimalnih 1200×1200 pixela), DS 160 konfirmaciona strana , Važeći pasoš (pasoš mora da važi minimum šest meseci duže od planiranog boravka u SAD), Stari pasoš (koji dokumentuje Vašu istoriju putovanja), Pozivno pismo osobe koja Vas poziva da je posetite, njenu kopiju SAD pasoša/zelene karte, Rezervacija hotela u kome planirate da odsednete (u slučaju da idete u sopstvenom aranžmanu), Ukoliko ste u radnom odnosu – dokaze koji dokumentuju Vaš radni odnos, dužinu radnog staža, prosek plate i rešenje za odsustvo sa posla tokom boravka u SAD, Ukoliko ste student – dokaze koji dokumentuju Vaš status studenta – index, potvrda da ste upisani u tekuću godinu studija i spisak položenih ispita, Za one koji su u braku – izvod iz matične knjige venčanih, Za one koji imaju decu – izvod iz matične knjige rođenih za decu, Za one koji imaju neku nepokretnost – priložiti uverenje iz katastra ili drugu dokumentaciju kojom se dokumentuje nepokretnost, Za one koji imaju akcije – dokaz o vlasništvu akcijskog kapitala, Za one koji imaju sredstva na računu – izveštaj iz banke, Za one koji imaju automobil – saobraćajna dozvola

Bezbednosna situacija
Potrebno je imati u vidu da Sjedinjene Američke Države mogu biti meta terorističkih napada. Potrebno je pratiti aktuelne informacije u vezi sa terorizmom, kao o korisne informacije u vezi sa putovanjem u Sjedinjene Američke Države povodom bezbednosnih mera koje američki organi preduzimaju U Sjedinjenim Američkim Državama je prisutan kriminal u većini gradova, tačnije, u određenim delovima gradova koji se smatraju manje bezbednim. Stoga savetujemo dražvljanima Republike Srbije da, ukoliko je moguće, izbegavaju mesta i područja koja su nedovoljno bezbedna. Posebno skrećemo pažnju na kriminal u vezi sa drogom koji je značajno prisutan u američkim saveznim državama uz granicu Sjedinjenih Američkih Država sa Meksikom.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Zdravstvena situacija
Posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije uslov za ulazak u Sjedinjene Američke Države, preporučujemo vam da istu imate s obzirom da su cene zdravstvenih usluga u Sjedinjenim Američkim Državama veoma visoke.

Izvor:Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Opšta situacija
Sezona uragana u južno-istočnim američkim državama traje od juna meseca do kraja novembra. Suva i veoma topla klima u Kaliforniji je često uzrok pojave šumskih požara koji mogu veoma brzo da se šire, posebno u uslovima snažnog vetra. U tom slučaju potre

Vozačka dozvola
Vozačku dozvolu Republike Srbije na novom obrascu moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom u SAD za vreme trajanja vize, odnosno posete, a najduže godinu dana od dana ulaska u SAD. Nova vozačka dozvola omogućava našim državljanima, koji imaju regulisan boravak u SAD, da bez uzimanja časova vožnje, polažu testove i vozački ispit. Imaoci vozačkih dozvola na starom obrascu moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Sa novom vozačkom dozvolom može se rentirati automobil tokom turističkog boravka. Ukazujemo da pojedine savezne države SAD imaju posebna pravila ili ograničenja u pogledu mogućnosti korišćenja srpske vozačke dozvole.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=Sjedinjene Američke Države
8/5/2020

Kuba - večita revolucija

autorski tekst NJ.E. ambasadora Kube u Srbiji

20/05/2020

Susret Trampa i Makrona

Tramp sa Makronom razgovarao o evropskoj bezbednosti

Ambasada Republike Srbije
Ambasador: Đerđ Matković
Adresa: c2233, Wisconsin Avenue, N.W. Suite 410, Vašington DC 20007
Broj telefona: +1 (202) 3320-333
Broj faksa: +1 (202) 3323-933, +1 (202) 3325-974

Konzulat Republike Srbije
Lokacija konzulata: Njujork # Čikago
Konzul: Mirjana Živković # Dejan Radulović
Adresa: 62 West 45th Street, 7 Floor, NY 10036 Njujork # 201 East Ohio Street, Suite 200, IL 60611 Čikago
Broj telefona: +1 (212) 5964-241 # +1 (312) 6706-707
Broj faksa: +1 (212) 5964-363 # +1 (312) 6706-787

Ambasada države Sjedinjene Američke Države u Srbiji
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karadjordjevića 92
Broj telefona: +381 (11) 7064-000
Broj faksa: +381 (11) 7064-007
Radno vreme: ponedeljak - petak: 08:30 – 17:00
Ambasador: Mr. Kyle Randolph SCOTT


Kažu o sebi:

Sjedinjene Američke Države su četvrta najveća država na svetu po površini, nakon Rusije, Kanade i Kine. Imaju ukupno 50 saveznih država i jedan savezni okrug (Washington D.C.). Takođe imaju nekoliko teritorija i poseda u Karibima i Tihom oceanu, kao što su Portoriko, Guam i Američka Samoa.
Sjedinjene Američke Države su nastale 1776. godine kada su se 13 britanskih kolonija na istočnoj obali proglasile nezavisnima od Velike Britanije. Nakon rata za nezavisnost, usvojile su Ustav koji je uspostavio federalni sistem vlasti sa podelom na izvršnu, zakonodavnu i sudsku granu. Prvi predsednik bio je George Washington.
Sjedinjene Američke Države su najrazvijenija privreda na svetu, s nominalnim BDP-om od oko 23,32 triliona USD (2021.). godini. Njihova glavna privredna grana je uslužni sektor, koji čini oko 80% BDP-a. Takođe su vodeći u poljoprivredi, industriji, tehnologiji, nauci i inovacijama. Njihova valuta je američki dolar, koji je najkorišćenija svetska rezervna valuta.
Sjedinjene Američke Države su multietničko i multikulturalno društvo, s oko 330 milijona stanovnika različitog porekla, rase, religije i jezika. Najveća etnička grupa su belci (oko 60%), a najveće manjine su Hispanoamerikanci (oko 18%), Afroamerikanci (oko 13%) i Azijati (oko 6%). Engleski je de facto službeni jezik, ali se govori i španski, francuski, kineski i mnogi drugi.
Sjedinjene Američke Države imaju bogatu i raznoliku kulturu, koja je uticala na mnoge aspekte svetske kulture. Neki od najpoznatijih doprinosa Sjedinjenih Američkih Država u književnosti, filmu, muzici, umetnosti, sportu, modi i gastronomiji. Neki od najslavnijih pisaca su Mark Twain, Ernest Hemingway i Edgar Allan Poe; neki od najpopularnijih filmova su Građanin Kane, Ratovi zvezda i Kum; neki od najutjecajnijih muzičara su Elvis Presley, Bob Dylan i Michael Jackson; neki od najcjenjenijih umetnika su Andy Warhol, Jackson Pollock i Georgia O’Keeffe; neki od najomiljenijih sportova su bejzbol, košarka i američki nogomet; neki od najprepoznatljivijih modnih brendova su Levi’s, Nike i Calvin Klein; a neka od najtipičnijih jela su hamburgeri, pizze i pite.
Sjedinjene Američke Države imaju raznoliku geografiju i klimu, koja se menja od regije do regije. Na istoku se nalaze Apalačke planine i Atlantska obala; na zapadu se nalaze Stenovite planine i Pacifička obala; u središtu se nalazi Velika ravnica i reka Mississippi; na severu se nalazi Aljaska, najveća i najhladnija država; a na jugu se nalaze Havaji, najmanja i najtoplija država. Klima varira od arktičke na Aljasci do tropske na Havajima, a neka područja su podložna prirodnim katastrofama kao što su uragani, tornada i zemljotresi.
Sjedinjene Američke Države su jedna od najmoćnijih država u svetu, kako politički tako i vojno. One su stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, osnivač su NATO-a i vođa zapadnog bloka. One imaju najveći vojni budžet u svetu, s oko 700 baza u više od 70 zemalja. One su takođe jedina država koja je ikada upotrebila nuklearno oružje, i to protiv Japana u Drugom svetskom ratu. One su učestvovale u mnogim ratovima i sukobima širom sveta, kao što su Korejski rat, Vijetnamski rat, Hladni rat, Zalivski rat, Rat protiv terorizma i Iranski rat.
Sjedinjene Američke Države su nastale kao rezultat borbe za nezavisnost od britanske kolonijalne vlasti u 18. veku. One su se proširile kroz kupovinu, aneksiju i ratovanje s drugim državama i domorodačkim narodima. One su se suočile s unutrašnjim podelama i sukobima, posebno oko pitanja ropstva i građanskih prava. Postale su svetska sila nakon Prvog i Drugog svetskog rata, te supersila nakon Hladnog rata. One su danas suočene s raznim izazovima i problemima, kao što su ekonomska kriza, socijalna nejednakost, rasna diskriminacija, imigracija, zdravstvena zaštita, klimatske promene i međunarodni odnosi.
Sjedinjene Američke Države se graniče sa dve druge države: Kanadom na severu i Meksikom na jugu. Kanadska granica je najduža kopnena granica na svetu, duga 8.893 km. Meksička granica je duga 3.326 km. SAD imaju takođe pomorsku granicu sa Rusijom preko Beringovog moreuza. Klima SAD je vrlo raznovrsna, zavisno o geografskom položaju, nadmorskoj visini i uticaju okeana. Na istoku prevladava vlažna kontinentalna klima, s toplim letima i hladnim zimama. Na jugoistoku prevladava vlažna subtropska klima, s vrućim letima i blagim zimama. Na zapadu prevladava polusuva do pustinjska klima, s velikim temperaturnim razlikama između dana i noći. U planinskim područjima prevladava planinska klima, s niskim temperaturama i obilnim snegom. Na pacifičkoj obali prevladava mediteranska ili umereno okeanska klima, s blagim i kišnim zimama te suvim i toplim letima. Na Aljasci prevladava subarktička klima, s vrlo hladnim zimama i kratkim letima. Na Havajima prevladava tropska klima, s visokim temperaturama i vlažnošću.