Organizacije
Naziv organizacije:

G5 SAHEL

G5 SAHEL

G5S


Osnivanje:
2014. godine

Sedište:
Noukčot, Mauritanija

Ciljevi:
Ciljevi: Garantovani uslovi razvoja i sigurnosti na području zemalja članica; Ponuditi strateški okvir intervencije za poboljšanje životnih uslova stanovništva; Kombinovanje razvoja i bezbednosti, koje podržava demokratija i dobro upravljanje u okviru obostrano korisne regionalne i međunarodne saradnje; Promovisanje inkluzivnog i održivog regionalnog razvoja.
Izvor: www.g5sahel.org


www.g5sahel.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije