Organizacije
Naziv organizacije:

Snage za posmatranje Ujedinjenih nacija

United Nations Disengagement Observer Force

UNDOF


Osnivanje:
31. maj 1974. godine.

Ciljevi:
Snage za posmatranje Ujedinjenih nacija (UNDOF) osnovane su rezolucijom Saveta bezbednosti 350 (1974) od 31. maja 1974. godine kako bi: Se održao prekid vatre između Izraela i Sirije; Nadgledati isključenje izraelskih i sirijskih snaga; i Nadgledati područja razdvajanja i razgraničenja, kao što je predviđeno Sporazumom o isključenju iz maja 1974. godine. Od tada, mandat UNDOF-a se obnavlja svakih šest meseci. Tokom godina, dok je preporučivao sledeće produženje mandata, generalni sekretar je u više navrata primećivao da je, uprkos sadašnjem miru u izraelsko-sirijskom sektoru, situacija na Bliskom istoku bila veoma napeta i da će verovatno ostati tako, osim ako i dok se ne postigne sveobuhvatno rešenje koje pokriva sve aspekte bliskoistočnog problema. U prevladavajućim okolnostima, smatrao je da je kontinuirano prisustvo UNDOF-a u toj oblasti od suštinskog značaja.
Izvor: undof.unmissions.org


https://undof.unmissions.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije