Organizacije
Naziv organizacije:

Organizacija arapskih zemalja izvoznica nafte

Organization of Arab Petroleum Exporting Countries

OAPEC


Osnivanje:
09. januar 1968. godine, Bejrut, Liban.

Ciljevi:
Osnovni cilj Organizacije je saradnja članova u različitim oblicima privredne aktivnosti u naftnoj industriji, ostvarivanje najbližih veza među njima u ovoj oblasti, određivanje načina i sredstava za očuvanje legitimnih interesa njenih članova u industrija, pojedinačno i kolektivno, ujedinjenje napora da se osigura protok nafte na svoja tržišta potrošnje na pravedan i razuman način, i stvaranje pogodne klime za kapital i ekspertizu uloženu u naftnu industriju u zemljama članicama. U ostvarivanju navedenih ciljeva, Organizacija će naročito: 1. Preduzeti adekvatne mere za koordinaciju naftnih ekonomskih politika svojih članica. 2. Preduzeti adekvatne mere za usklađivanje pravnih sistema koji su na snazi u državama članicama u onoj meri u kojoj je to potrebno da bi Organizacija mogla obavljati svoje aktivnosti. 3. Pomoći članovima da razmenjuju informacije i stručnost i pruže mogućnosti za obuku i zapošljavanje za građane zemalja članica u kojima takve mogućnosti postoje. 4. Promovisati saradnju među članovima u rešavanju problema sa kojima se suočavaju u naftnoj industriji. 5. Koristiti resurse članova i uobičajene potencijale u uspostavljanju zajedničkih projekata u različitim fazama naftne industrije, kao što mogu biti preduzeti od strane svih članova koji su moji zainteresovani za takve projekte.
Izvor: www.oapecorg.org


http://oapecorg.org/Home


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije