Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodna privredna komora

International Chamber of Commerce

ICC


Osnivanje:
1919. godine.

Ciljevi:
Kroz jedinstvenu mešavinu zagovaranja, rešenja i postavljanja standarda, promoviše međunarodnu trgovinu, odgovorno poslovno ponašanje i globalni pristup regulaciji, pored pružanja usluga rešavanja sporova na tržištu. Članovi su mnoge od vodećih svetskih kompanija, mala i srednja preduzeća, poslovna udruženja i lokalne privredne komore. Zastupa poslovne interese na najvišim nivoima međuvladinog odlučivanja, bilo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Ujedinjenim nacijama ili G20, osiguravajući da se čuje glas poslovanja. Upravo ta sposobnost da premosti javni i privatni sektor, izdvaja ICC kao jedinstvenu organizaciju, koja odgovara potrebama svakog igrača uključenog u međunarodnu trgovinu. Takođe ima dugu istoriju formulisanja dobrovoljnih pravila po kojima se poslovanje svakodnevno sprovodi od međunarodno priznatih Incoterms pravila do UCP 600 Jedinstvenih običaja i prakse za dokumentarne kredite koji se široko koriste u međunarodnim finansijama. Pored toga, specijalizovali su se za poslovnu i pravnu obuku svetske klase i vodeći su izdavač praktičnih alata za međunarodno poslovanje, bankarstvo i arbitražu. Dakle, od pokretanja malog e-trgovine u Istanbulu do multinacionalne softverske kompanije u Delhiju, kompanije širom sveta mogu imati koristi od pravila i mehanizama ICC-a za vođenje trgovine.
Izvor: www.iccwbo.org


https://iccwbo.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije