Organizacije
Naziv organizacije:

Dunavska komisija

Danube Commision

DC


Osnivanje:
18. avgusta 1948. godine u Beogradu , Jugoslavija

Sedište:
Budimpešta, Mađarska

Ciljevi:
Dunavska komisija je međunarodna međuvladina organizacija osnovana Konvencijom o režimu plovidbe Dunavom potpisanom u Beogradu 18. avgusta 1948. Glavni ciljevi aktivnosti Dunavske komisije su obezbeđivanje i razvoj besplatne plovidbe Dunavom za komercijalna plovila koja plove pod zastavom svih država u skladu sa interesima i suverenim pravima država članica Beogradske konvencije, kao i jačanje i razvijaju ekonomske i kulturne odnose pomenutih država između sebe i sa drugim zemljama.

www.danubecommision.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije