Organizacije
Naziv organizacije:

Veće Baltičkh država

Council of the Baltic Sea States

CBSS
Sedište:
Štokholm, Švedska

Ciljevi:
Promocija saradnje među državama Baltičkog mora u oblasti pomoći novim demokratskim institucijama, ekonomskom razvoju, humanitarnoj pomoći, energiji i životnoj sredini, kulturnim programima i obrazovanju, kao i transportu i komunikaciji.
Izvor: CIA world factbook


https://www.cbss.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije