Organizacije
Naziv organizacije:

Šengenski sporazum

Schengen Convention


Osnivanje:
19. jun 1990. godine, efektivno mart 1995. godine.

Ciljevi:
Potpisivanjem Schengenskog sporazuma 14. juna 1985. godine, Belgija, Francuska, Nemačka, Luksemburg i Holandija složile su se da će postepeno uklanjati kontrole na svojim zajedničkim granicama i uvesti slobodu kretanja za sve državljane država članica potpisnica, drugih država članica EU ili zemlje koje nisu članice EU. Šengenska konvencija, potpisana 19. juna 1990. godine, dopunjuje Sporazum i propisuje aranžmane i zaštitne mere za primenu slobode kretanja. Sporazumom i Konvencijom, pravilima usvojenim na osnovu nje i srodnim sporazumima zajedno se formira "šengenski ackuis". Od 1999. godine, ovo je deo institucionalnog i pravnog okvira EU na osnovu Protokola uz Amsterdamski ugovor.
Izvor: https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/schengen-agreement-convention_en


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije