Organizacije
Naziv organizacije:

Agencija za nuklearnu energiju

Nuclear Energy Agency

NEA


Osnivanje:
01. februar 1958. godine.

Sedište:
Pariz, Francuska

Ciljevi:
Agencija za nuklearnu energiju (NEA) je međuvladina agencija koja olakšava saradnju među zemljama sa naprednom infrastrukturom nuklearne tehnologije kako bi tražila izvrsnost u nuklearnoj sigurnosti, tehnologiji, nauci, životnoj sredini i pravu. NEA, koja je u okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, ima sedište u Parizu, Francuska.
Izvor: www.oecd-nea.org


https://www.oecd-nea.org

Napomena:
Ova organizacija je poznata i pod nazivom “OECD Nuclear Energy Agency”


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije