Organizacije
Naziv organizacije:

Forum pacifičkih ostrva

Pacific Islands Forum

PIF


Osnivanje:
05. august 1971. godine.

Ciljevi:
Forum pacifičkih ostrva predstavlja vodeću političku i ekonomsku politiku u regionu. Osnovan 1971. godine, čini 18 članova: Australija, Kukova ostrva, Mikronezija, Fidži, Francuska Polinezija, Kiribati, Nauru, Nova Kaledonija, Novi Zeland, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Maršalska ostrva, Samoa, Solomonska ostrva, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. Pacifička vizija Foruma je za region mira, harmonije, sigurnosti, socijalne inkluzije i prosperiteta, tako da svi ljudi u Pacifiku mogu voditi slobodne, zdrave i produktivne živote. Forum pacifičkih ostrva radi na postizanju ovog cilja, podstičući saradnju između vlada, saradnju sa međunarodnim agencijama i zastupajući interese svojih članica. Od 1989. godine, Forum je organizovao godišnji sastanak sa ključnim dijalog partnerima na ministarskom nivou. Forum trenutno prepoznaje 18 partnera u dijalogu: Kanada, Kina, Kuba, Evropska unija, Francuska, Nemačka, Indija, Indonezija, Italija, Japan, Koreja, Malezija, Filipini, Španija, Tajland, Turska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Rad Foruma je vođen Okvirom za pacifički regionalizam, koji su podržali vođe foruma u ​​julu 2014. godine. On utvrđuje stratešku viziju, vrednosti, ciljeve i pristupe za postizanje dubljeg regionalizma na Pacifiku. Regionalizam definisan kao: Izraz zajedničkog osećaja identiteta i svrhe, koji vodi progresivno ka podeli institucija, resursa i tržišta, u cilju dopunjavanja nacionalnih napora, prevazilaženja zajedničkih ograničenja i prihvatanja održivog i inkluzivnog razvoja u pacifičkim zemljama i teritorijama i za Pacifički region u celini. Okvir za pacifički regionalizam podržava političke razgovore i inicijative koje se bave ključnim strateškim pitanjima. Svi pacifički narodi imaju važnu ulogu u regionalizmu i da podrže ovaj princip, Okvir promovira proces inkluzivne regionalne politike. Okvir takođe podstiče određivanje prioriteta dnevnog reda vođa foruma kako bi se osiguralo da lideri imaju vremena i prostora za pokretanje ovih političkih inicijativa. Godišnjim sastancima Foruma predsedava šef vlade zemlje domaćina, koji ostaje kao predsedavajući Foruma do sledećeg sastanka. Odluke koje donose lideri postižu se konsenzusom i navedene su u Komunikeu Foruma, iz koje se razvijaju i implementiraju politike. Dogovorene regionalne politike i inicijative koordinira Sekretarijat Foruma pacifičkih ostrva i sprovodi se kroz Savjet regionalnih organizacija Pacifika (CROP). Vizija Foruma: Naša pacifička vizija je za region mira, harmonije, sigurnosti, socijalnog uključivanja i prosperiteta, tako da svi pacifički ljudi mogu voditi slobodne, zdrave i produktivne živote. Vrednosti foruma: Mi cenimo i zavisimo od integriteta našeg ogromnog okeana i naših ostrvskih resursa. Mi čuvamo raznolikost i nasleđe Pacifika i tražimo inkluzivnu budućnost u kojoj se kulture, tradicije i verska uverenja vrednuju, poštuju i razvijaju. Mi prihvatamo dobro upravljanje, potpuno poštovanje demokratskih vrijednosti, vladavinu prava, odbranu i promociju svih ljudskih prava, rodnu ravnopravnost i posvećenost pravednim društvima. Tražimo mirne, sigurne i stabilne zajednice i zemlje, osiguravajući punu sigurnost i dobrobit naroda Pacifika. Podržavamo punu inkluzivnost, jednakost i jednakost za sve stanovnike Pacifika. Težimo efikasnim, otvorenim i poštenim odnosima i inkluzivnim i trajnim partnerstvima - zasnovanim na uzajamnoj odgovornosti i poštovanju - jedni s drugima, unutar naših podregija, unutar našeg regiona i šire. Ove pacifičke regionalne vrednosti će voditi sve naše donošenje politika i implementaciju.
Izvor: www.forumsec.org


https://www.forumsec.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije